VEHICLE - průjezd vozidel

Patrol

SW modul VEHICLE je dalším rozšířením přístupového systému PATROL.

Slouží k evidenci pohybu vozového parku ve firmách.

V každém vozidle je umístěn identifikátor – karta, který je zaznamenán pouhým průjezdem kolem čtečky. Po identifikaci se otevře pojezdová brána, závora apod. a vozidlu je umožněno vjet do areálu firmy. Všechny registrace jsou archivovány a následně mohou být použity k analýze optimalizace provozu firemních vozidel. Každá aplikace je řešena individuálně podle potřeb a dispozic klienta.

Podrobnější informace o identfikaci vozidel najde zde