Klíčové trezory

Elektronický klíčový trezor

  • přehledný a bezpečný výdej klíčů
  • evidence odebraných a vrácených klíčů
  • každý uživatel může odebrat jen ty klíče, ke kterým má oprávnění
  • odeslání hlášení o nevrácených klíčích
  • úspora pracovní síly
  • aplikace on-line i off-line

Použití

Klíčový trezor je určen pro zabezpečení klíčů a jejich evidenci. Použití zařízení je možné na vrátnicích, recepcích, v hotelech a všude tam, kde dochází k vyzvedávání klíčů samotnými uživateli nebo k výdeji pověřenou obsluhou a kde je nebezpečí zneužití klíčů.

Ovládání

Do skříně má přístup pouze pověřená obsluha a pokud není stanovena, mohou mít právo přístupu všichni nebo jen vybraní uživatelé. Identifikace se provádí pomocí bezkontaktní karty v místě s anténou, které je na plášti skříně. Po platné identifikaci uživatel otevře dvířka skříně a pozice s klíči, ke kterým má právo přístupu jsou uvolněny a indikovány svícením LED. Tyto klíče si uživatel může odnést. Jestliže do určeného časového intervalu klíče neodebere, uvolněné pozice se opět uzamknou a klíče již není možné odebrat bez další identifikace.Zde tedy dochází k adresnému odběru klíčů uživateli a k časové evidenci jejich výdeje i příjmu.

Konstrukce skříně

Klíčový trezor se skládá z modulů, které obsahují 8 pozic pro jednotlivé klíče. Celkový počet pozic v trezoru je tedy vždy násobkem 8. Moduly jsou vyráběny ve dvou variantách tak, aby se zavěšené klíče v jednotlivých řadách nad sebou vzájemně nepřekrývaly.

Uzavírání skříně

Pro zabezpečení klíčů proti zneužití je skříň uzavřena neprůhlednou roletou, která se odsouvá do boku. Roleta je jištěna zámkem, který se ovládá pomocí bezkontaktní identifikace.

Pozice pro klíč

Každá pozice je vybavena elektromagnetickým zámkem, do kterého se zasouvá zabezpečovací trn (přívěsek) na němž je zavěšen klíč. Přívěsek má dvě funkce:
  1. po zasunutí do své pozice v trezoru zajišťuje klíč proti neoprávněnému vytažení
  2. kontroluje své uložení do správné pozice

Elektronika

Klíčový trezor je vybaven několika čtecími zařízeními. Prvá čtečka slouží k identifikaci uživatele a uvolňuje mu roletu skříně. Další čtečky jsou umístěny v každé klíčové pozici a slouží k ověření správnosti uložení klíčů. Data ze všech klíčových pozic zpracovává řídící jednotka, která zabezpečuje také komunikaci s PC. V každém klíčovém trezoru je jedna řídící jednotka.

SW

Pomocí SW se provádí zavádění klíčů a uživatelů, přidělování práv přístupu do trezoru a práv odběru klíčů apod. Celá konfigurace se nahraje do řídící jednotky a systém může pracovat autonomně. V případě nutnosti lze programem vyčíst všechna nashromážděná data, která si lze prohlížet dle různých parametrů (dny, osoby apod.).

Na začátek stránky

Klicovy trezor

Klicovy trezor

Klicovy trezor

Klicovy trezor

Klicovy trezor