Systém evidence docházky "ABSENT"

  • docházkový software PH-IDS-ABS 09
  • variabilní konfigurace dle klienta
  • režim ON-LINE, OFF-LINE
  • programovatelný terminál PH-TRM-030A s barevným dotykovým displejem
  • bezkontaktní identifikace (125 kHz, 134 kHz, 13,56 Mhz)
  • připojení přes TCP/IP
  • ovládání dvou koncových zařízení (el. magnetický otvírač)

Systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců během pracovní doby a vytváření podkladů pro další zpracování (např. výpočet mezd). Základní údaje (příchod / odchod ) jsou snímány pomocí docházkových terminálů PH-TRM-030A. Každému zaměstnanci je přiděleno identifikační médium (bezkontaktní karta, bezkontaktní přívěsek atd.. ), pomocí kterého provádí registraci. Snímaná data jsou zpracována na řídícím počítači, kde mohou být oprávněnými osobami prohlížena nebo editována.

Parametrická koncepce systému nabízí uživateli možnost konfigurace docházky podle jeho potřeb. Každé skupině zaměstnanců lze přidělit různé typy pracovních dob s různými typy směn a jejich střídáním. Uživatel může vytvářet vlastní typy nepřítomností s požadovanými parametry. Přestávky na odpočinek mohou být automaticky doplňovány a odečítány od pracovní doby podle zvoleného plánu. Jednotlivé části systému jsou volitelně dostupné různým uživatelům podle přístupových práv přidělených administrátorem.

Konfigurace systému

Při konfiguraci systému se přidělují každému uživateli přístupová práva k datům, čímž jsou chráněna před neoprávněným zásahem. Zároveň je nutno definovat u každého zaměstnance pracovní plán Základní údaje jsou snímány pomocí docházkového terminálu. Každému uživateli je přiděleno identifikační médium, pomocí kterého provádí registraci. Zaznamenaná data jsou zpracována na řídicím PC, kde mohou být oprávněnými osobami prohlížena nebo editována. Každému uživateli jsou přiřazena přístupová práva k datům, čímž jsou zabezpečena proti neoprávněným zásahům. Zároveň je nutné definovat každému zaměstnanci model pracovní doby, který určuje, jakým způsobem má být pracovní doba započtena (typ pracovní doby, pracovní směnu, cyklus, denní průměr pro náhrady, zaokrouhlení odpracované doby, tolerance pozdního příchodu, přesčasy a další parametry).

Výstupní sestavy

Obslužný program poskytuje v základní verzi několik sestav, které lze tisknout na tiskárně nebo zapisovat do souboru.
Formát sestavy může být parametricky definován uživatelem.

Docházkový terminál PH-TRM-030A

Docházkový terminál PH-TRM-030A je určen ke sběru registrací zaměstnanců v docházkovém systému „ABSENT“, k volbě akcí při mimořádných odchodech, k získávání informací o stavu odpracované doby apod.

Registrace událostí se provádí zvolením funkce na dotykovém displeji a přiložením identifikačního média ke čtečce.

Je vybaven barevným dotekovým displejem, pomocí kterého je možno ovládat veškeré volby a nastavení. Terminál je navržen tak, aby ovládání bylo možné provádět prstem. V některých případech nastavování parametrů je možno použít také zobrazenou alfanumerickou klávesnici. Displej terminálu je podsvětlen bílými LED diodami. Pokud s terminálem déle než 20 vteřin nepracujete, intenzita podsvětlení se automaticky sníží na polovinu – terminál se překlopil do úsporného režimu. Pro registraci kartou nebo přívěskem je třeba přiložit bezkontaktní identifikační médium k prolisovanému identifikačnímu místu ve spodní části terminálu. Terminál zobrazuje v základním stavu hodiny, aktuální datum a logo firmy (obrázek je volitelný dle přání zákazníka). Obrazovka terminálu je mírně pohaslá, a po doteku na obrazovku se intenzita podsvětlení zvýší a na displeji se zobrazí 4 volby a jedna stavová událost, která zobrazuje jestli je terminál ON-LINE, OFF-LINE nebo jestli je paměť terminálu plná (FULL MEM). Klepnutím na ikonu (PŘÍCHOD, ODCHOD, PŘERUŠENÍ, PŘEHLEDY) zvolíte činnost, kterou chcete na terminálu provést. Trojím poklepáním na ikonu stavu terminálu (může být zobrazen stav ON-LINE, OFF-LINE, FULLMEM), se dostaneme do režimu nastavování terminálu.

Terminál je standardně osazen jednou čtečkou s možností výběru frekvence – LF nebo HF. Při použití terminálu např. pro ovládání turniketu je možné připojit i druhou čtečku, která je definována jako příchozí. Terminál je pak určen pro odchod, volbu přerušení apod.

Terminál se do systému připojuje pomocí protokolu TCP/IP a je možno využívat stávající síť klienta.

SW evidence docházky PH-WTR-ABS1

Docházkový software je nástroj, pomocí kterého se provádí veškerá konfigurace systému od definování organizační struktury společnosti přes tvorbu modelů pracovní doby až po výstup zpracovaných dat do tiskové sestavy jejichž formát si správce sám zvolí nebo exportu do mzdového programu. Ostatní uživatelé systému mají správcem přidělena práva k prohlížení dat. Úpravy v docházkových listech jsou barevně odlišeny a lze zobrazit jejich historii.

tabulkaabsentcj