Identifikační systém Orpheus představuje komplexní modulární řešení pro použití identifikace osob v organizacích. Registrace se provádí na čtecích zařízeních (čtečky, terminály) pomocí identifikačních značek. Naše zařízení podporují široké spektrum kontaktních i bezkontaktních identifikačních značek od magnetických karet až po bezkontaktní média s nejvyšším zabezpečením (iClass, Desfire) v různých provedeních (karta, přívěšek, klíčenka, apod.). K zařízení je také možné připojit libovolné snímače identifikace s rozhraním Wiegand (snímače otisků prstů, klávesnice, velkodosahové čtečky, ...) k pořízení hlavního nebo doplňkového identifikační údaje. Většina zařízení je schopna pracovat autonomně a pořízené údaje uchovává ve vnitřní paměti (v závislosti na její velikosti), po navázání spojení s řídicím modulem jsou údaje automaticky odeslány.

Software propojuje všechny aplikace v jeden celek (společné nastavení, společná databáze, jeden program). V základním provedení je software systému tvořen třemi moduly:

  • Řídicí modul – je spouštěn jako služba na řídicím počítači a provádí tyto základní úkoly:
   • sběr dat ze čteček a jejich ukládání (zpracování) do databáze;
   • aktualizace databáze v hardware;
   • řešení off-line stavů.

   Cílem je, aby systém pracoval „v reálném čase“, tj. aby okamžitě poskytoval výsledky (přítomnosti zaměstnanců, informace o průchodech, docházka, apod.) a při změně konfigurace v databázi byla tato změna co nejdříve přenesena do zařízení pro autonomní provoz.

 

  • Uživatelský modul – slouží ke správě databáze (konfigurace systému), prohlížení a případné úpravě dat (docházkový systém), tisku sestav, exportu a importu dat. Každý oprávněný uživatel má modul nainstalován na svém počítači a v závislosti na přidělených oprávněních využívá jeho funkce.

 

 • Modul vrátnice (řídicího pultu) – slouží ke sledování činnosti systému v reálném čase (průchody), hlášení poruch, evidenci návštěv, hlídání událostí (vrácení návštěvní karty, vrácení klíčů při odchodu, nezavřené nebo vyražené dveře, apod.).

Ke většině aplikací existují jednodušší a levnější tzv. „lite verze“ s řadou omezení. Lite verze nejsou vzájemně propojeny.

Aplikace systému Orpheus

Docházkový systém Absent
Přístupový systém Patrol
Systém evidence návštěv Visitor
Systém průjezdů vozidel Vehicle
Bezobslužný výdej klíčů - Key Watcher