Patrol

Systém kontroly vstupu PATROL

Systém kontroly vstupu „PATROL“ slouží k zabezpečení přístupů do objektů
a evidenci průchodů osob jednotlivými identifikačními body.

 • neomezený počet časových zón, přístupových skupin i událostí
 • počet uživatelů až 250 000
 • grafické rozhraní (schematické zobrazení chráněného objektu)
 • identifikační karty s nejvyšším stupněm zabezpečení (iClass, DESFire...)
 • evidence vozidel, evidence návštěv, vrátnice
 • propojení s klíčovým trezorem – definice přístupových práv uživatelů ke klíčům

Systém kontroly vstupu Patrol slouží k zabezpečení vstupu a evidenci průchodů osob jednotlivými vstupy. Uživatelé systému jsou vybaveni identifikačními kartami, přívěsky nebo podobnými bezkontaktními médii, případně je možné užití biometrických snímačů otisků prstu.

Patrol lze instalovat do stávající počítačové sítě pomocí TCP/IP.

Identifikační systém PATROL je postaven na ověřeném hardware ASSA ABLOY/HID, který je používán na celém světě v těch nejnáročnějších bezpečnostních aplikacích (banky, armáda apod) a je neustále vylepšován a doplňován týmem specialistů jak po stránce hardware ve společnosti ASSA ABLOY tak i po stránce software ve společnosti PHOBOS.

Konfigurace systému

Každý uživatel systému je vybaven identifikačním médiem (kartou, přívěskem), které je zařazeno do jedné z přístupových skupin. Každé skupině jsou volitelně přiřazena práva vstupu do jednotlivých míst. Lze nastavit neomezený přístup, zakázaný přístup nebo časově omezený přístup některým z časových plánů. Časový plán určuje týdenní rozvrh (pondělí – neděle + svátek) povolených přístupů. Pro každý den v časovém plánu je definováno šest časových intervalů, které se určují s přesností na minuty. Veškeré identifikace na kontrolních bodech jsou evidovány a je možné provádět pomocí filtrů následnou analýzu.

Architektura systému

Systém se skládá z vlastní čtečky, dveřní jednotky, řídicí jednotky a ovládacího software.

 • čtečka je instalována na každém identifikačním místě a je určena pouze pro přečtení dané karty. V modulu je integrována elektronika čtečky včetně antény. Stav čtečky je indikován opticky i akusticky. Při platné identifikaci dojde ke změně barvy LED diody společně s pípnutím.
 • dveřní jednotka je instalována zpravidla v blízkosti čtečky, jejíž data zpracovává. K jednotce lze připojit pomocí rozhraní Wiegand dvě čtečky – dvě identifikační místa, která mohou být definována jako vstupní nebo výstupní. Je tedy možné sledovat i směr pohybu osob. Jednotka obsahuje také vstupy pro sledování stavu dveří včetně tamperu. Integrovanými výstupy pak ovládá koncové zařízení – např. elektromagnetický otvírač. Veškeré příkazy pro dveřní jednotku generuje řídicí jednotka.
 • řídicí jednotka je připojena k nadřazenému systému pomocí protokolu TCP/IP. Řídicí jednotka komunikuje se dveřní jednotkou přes rozhraní RS 485. K řídicí jednotce lze připojit až 32 dveřních jednotek. Příchozí data se zpracovávají, archivují a dochází zde k rozhodovacím procesům. Systém pracuje autonomně bez nutnosti spolupráce s nadřazeným systémem. V případě spojení s řídicím počítačem odesílá okamžitě řídicí jednotka události, což umožňuje získávat informace o průchodech v reálném čase. Při nestandardních nebo násilných situacích řídicí jednotka odesílá příkaz ke zobrazení hlášení na monitoru správce systému nebo vykoná nakonfigurovanou akci.
 • software umožňuje variabilní konfiguraci systému podle požadavků klienta. Lze definovat neomezený počet časových zón a přístupových skupin uživatelů, apod. Zároveň také umožňuje uložená data prohlížet podle nastavených filtrů a monitorovat např. pohyb jednotlivých osob. Pomocí software je možné editovat i identifikační média.

Patrolj

Na základě analýzy používaných technologií, vysoké kvality a modulárnosti produktů HID GLOBAL se naše firma rozhodla pro přístupový systém PATROL využívat hardwarovou platformu VertX této firmy, jejímž smluvním partnerem jsme se stali v roce 2009.

Přístupový systém:

Produkty HID GLOBAL jsou komplexním řešením s otevřenou architekturou, které představují plně funkční hardwarovou i softwarovou infrastrukturu pro systémy určené ke kontrole přístupu. Následující specifikace stručně popisuje hardwarová zařízení, jejich funkčnost a propojení.

HW lze propojit se:

 • čtečkami karet/PIN s rozhraním Wiegand podporujícím standard SIA
 • čtečkami čipových karet a biometrických údajů se sériovým rozhraním
 • monitorovacím zařízením, které pomocí sepnutí kontaktu poskytují informace o změně stavu zařízení, které k aktivaci/deaktivaci vyžaduje sepnutí kontaktu

HW umožňuje:

 • kontrolovat přístup držitelů karty do zabezpečených prostor
 • monitorovat a hlásit aktivitu u kontrolovaných dveří
 • monitorovat a hlásit vstupní změny stavu způsobených násilným vniknutím a spuštěním zabezpečovacího systému
 • monitorovat a hlásit funkčnost všech síťových zařízení, okruhů a komunikace
 • sledovat různá elektrická a poplašná zařízení

HW také dává hostitelskému systému následující možnosti:

 • zobrazovat a archivovat aktivitu sítě
 • umožnit pracovníku obsluhy vyhodnotit poplašná hlášení a reagovat na ně
 • umožnit pracovníku obsluhy nakonfigurovat síť a získat hlášení o konfiguraci a provozu
 • umožnit pracovníku obsluhy manuálně uvolnit nebo uzamknout dveře a deaktivovat či aktivovat vstupní body

HW komponenty:

Čtečky:

 • reader – čtečka R/O s výstupem wiegand, 13,56 MHz PDF

 • mini prox reader – čtečka R/O s výstupem wiegand, 125 kHz PDF

Řídící jednotky:

 • V100 dveřní jednotka poskytuje všechny základní vstupní a výstupní funkce spojené s řízením kontroly přístupu pro dvoje dveře (nebo jedny dveře se čtečkami na příchodu odchodu). Tyto jednotky se připojují k řídící jednotce prostřednictvím rozhraní RS-485,
  jsou vybaveny otočným přepínačem adres (Rozsah: 0 – 15). PDF

 • V200 modul rozšiřujících vstupů se připojuje k řídící jednotce prostřednictvím RS-485. Tato jednotka umožňuje monitorování 16-ti nezávislých vstupů (okruhů) a ovládání dvou pomocných relé. Každý vstup je konfigurovatelný a může být nastaven jako dvoustavový a reagovat na sepnutí/rozepnutí nebo jako analogový s rozlišením porušení odporově vyvážené smyčky (zkrat, rozpojeno, O.K.). Ve stavu off-line nabízí jednoduché vstupní a výstupní operace. Na základě změny stavu vstupu 1 a 2 lze následně ovládat pomocné reléové výstupy 1 a 2 na téže jednotce.PDF

 • V300 modul rozšiřujících výstupů se připojuje k řídící jednotce prostřednictvím RS-485. Tato jednotka podporuje ovládání 12-ti nezávislých výstupních relé a sledování dvou pomocných vstupů. Vstupy lze opět konfigurovat tak, aby reagovaly na sepnutí, rozepnutí nebo porušení odporově vyvážené smyčky. Ve stavu off-line nabízí jednoduché vstupní a výstupní operace na téže jednotce prostřednictvím pomocných vstupů 1 a 2, výstupů 1 a 2.PDF

 • V1000 řídící jednotka se připojuje k hostitelskému systému případně dalším řídícím jednotkám prostřednictvím TCP/IP (s možností záložního připojení k hostitelskému systému přes modem). Řídící jednotka je propojena se dveřními jednotkami a moduly prostřednictvím RS-485 s maximálním počtem 32 jednotek.PDF

 • V2000 dveřní řídící jednotka kombinuje v jednom zařízení funkce dveřní a řídící jednotky, tedy zpracování příkazů a komunikace s hostitelským systémem a funkce dveřního rozhraní. Podporuje všechny vstupní/výstupní funkce pro dvě čtečky karet a současně zpracovává požadavky kontroly přístupu a hlásí všechny provedené akce hostitelskému systému. Možnosti vstupního/výstupního připojení jsou podobné jako u dveřních jednotek a modulů a navíc nabízí připojení přes TCP/IP. K výbavě dveřní řídící jednotky nepatří porty RS-485 a možnost nouzového sériového připojení přes modem v případě ztráty připojení přes TCP/IP. PDF