SW modul VEHICLE je dalším rozšířením přístupového systému PATROL.


Slouží k evidenci pohybu vozového parku ve firmách.


V každém vozidle je umístěn identifikátor – karta, který je zaznamenán pouhým průjezdem kolem čtečky. Po identifikaci se otevře pojezdová brána, závora apod. a vozidlu je umožněno vjet do areálu firmy. Všechny registrace jsou archivovány a následně mohou být použity k analýze optimalizace provozu firemních vozidel. Každá aplikace je řešena individuálně podle potřeb a dispozic klienta.


Podrobnější informace o identifikaci vozidel najde zde.