VISITOR – evidence návštěv je SW modul, který je instalován do PC na vrátnici a je doplněním přístupového systému PATROL.

Kromě evidence osob mohou být návštěvám povoleny jen vybrané trasy průchodů podle navštívené osoby.
Povolení vstupu návštěvy může být kombinováno s použitím karty doprovodu.

Při ukončení návštěvy může být karta automaticky odebrána pomocí „vhozové čtečky“ u výstupního turniketu.

v1
v2