Uzamykací systém s inteligentní dveřní vložkou S10

 • elektromechanický zámek s kódovanými elektronickými klíči
 • ideální pro systémy generálních klíčů
 • snadná instalace, bez kabelů, bez baterií
 • snadná, levná a rychlá výměna (přidávání a odebírání) klíčů
 • minimální náklady při ztrátě klíče
 • vysoký stupeň bezpečnosti
 • obsahuje paměť událostí
 • komunikace s PC pomocí programátoru
  (programování klíčů a zámků, výpisy událostí ...)
 • Certifikováno dle BT3 ČSN EN 1906 RC3 ČSN EN 1627
 • Certifikát NBÚ T0041/2018

Patentovaný elektromechanický uzamykací systém s integrovanými moderními komunikačními a softwarovými technologiemi přináší novou, vysokou úroveň zabezpečení.

Překonává tak omezení klasických mechanických uzamykacích systémů, kde je řešení systému generálního klíče, výdeje klíčů, řešení ztráty a výměny klíče a podobné manipulace velmi obtížné, popřípadě nemožné (například zavedení přístupových časově

omezených práv a podobně). Jádrem celého systému je unikátní stavební vložka DIN s integrovanou elektronikou a klíč, který obsahuje elektronický čip s kódem. Vložka ani klíč neobsahují žádnou baterii, veškerá elektrická energie potřebná k zajištění funkce systému vzniká pohybem klíče při jeho zasouvání do vložky. Tento zámek (uzamykací stavební vložka DIN) byl vyvinut pro aplikace, kde se vyžaduje vysoký stupeň bezpečnosti a zároveň je vyžadována flexibilita správy přístupových práv. Systém lze použít u nových realizací nebo i ve stávajících objektech, kde dojde pouze k výměně stavebních vložek za inteligentní řešení bez jakékoliv nutnosti stavebních úprav. Zámek je používán k řízení přístupu v průmyslových zařízeních, kancelářích, veřejných budovách i v bytových domech. Systém je představován ucelenou řadou různých verzí zámků vložky do dveří a skříněk, visacími zámky apod.

Stavební vložka s vlastní energií

 • Zcela energeticky soběstačná díky pohybu klíče – není třeba používat baterie nebo kabely
 • Snadná instalace a údržba
 • Snadné přeprogramování, správa a údržba pomocí softwaru
 • Do záznamů se ukládají všechny informace o autorizovaných i neautorizovaných vloženích klíče
 • V každém zámku existuje seznam vyřazených klíčů (tzv. Blacklist)
 • Automatické blokování klíče – nový klíč při prvním použití ruší přístupová práva starého nebo ztraceného klíče

Inteligentní klíč

 • Digitální klíč bez baterie s integrovaným čipem SHA-1 – unikátní data klíče nelze duplikovat
 • Flexibilní programování přístupových práv
 • Automatické blokování klíče – nový klíč při prvním použití ruší přístupová práva starého nebo ztraceného klíče
 • Snadné odstranění ztracených klíčů pomocí vytvoření Blacklistu v zámcích
 • Volitelné nastavení časově omezeného přístupu

Varianty řešení

 • PRIVUS – autonomní systém pro malé firmy a domácnosti
 • S10 – systém s komplexní správou klíčů pro libovolně velké aplikace
  (od panelových domů až po ty největší nadnárodní korporace)

PODROBNÝ POPIS S10

 


dver-vlozka-cz
Ilog1
Ilog2
Ilog3
nbu-2018