Mechatronická cylindrická vložka S10

  • snadná instalace (jednoduchá výměna za klasickou stavební vložku)
  • vysoká bezpečnost (nelze vyplanžetovat)
  • instalace bez kabelů a baterií
  • ideální pro systémy generálních klíčů
  • jednoduché, levné a rychlé řešení při výměniě (ztrátě) klíče
  • definice přístupových práv (skupiny uživatelů, časová pásma)
001

Tento zámek (uzamykací stavební vložka DIN18252) byl vyvinut pro aplikace, kde se vyžaduje vysoký stupeň bezpečnosti a zároveň je vyžadována flexibilita správy přístupových práv. Systém lze použít u nových realizací nebo i ve stávajících objektech, kde dojde pouze k výměně stavebních vložek za inteligentní řešení bez jakékoliv nutnosti stavebních úprav. Zámek je používán k řízení přístupu v průmyslových zařízeních, kancelářích, veřejných budovách i v bytových domech. Systém nabízí ucelenou řadu různých verzí zámků: vložky do dveří, skříněk, visací zámky, válcové zámky a elektronické moduly na čtení klíčů, např. na ovládání výtahů, bariér a výstražných systémů.

Elektromechanická vložka iLOQ je z hlediska aplikace plnou náhradou za klasickou stavební cylindrickou vložku DIN 18252. Instalace spočívá v jednoduché výměně klasické vložky za vložku iLOQ. Co tedy můžeme očekávat? Především, iLOQ pracuje na zcela jiných principech než obyčejná mechanická cylindrická vložka. Zatímco standardní vložka je postavena na mechanických principech zamykání (víceméně vždy se jedná o nějaká mechanická stavítka a podobně), iLOQ žádná stavítka nemá. Zde je funkce založena na spojení elektronicky kódované informace přicházející z klíče a elektromechanickém odjišťování samotné vložky zabudovaném v jejím těle. Hned v úvodu si řekněme, že tento základní konstrukční rozdíl zcela znemožňuje neautorizované odemčení tohoto zámku pomocí specializovaných nástrojů (takzvané vyhmatání stavítek) nebo pomocí vibrací, rázů a dalších útoků. Jak již bylo naznačeno, k povolení odemčení zámku (k povolení otočení klíče) dojde po vložení nakódovaného klíče do vložky, přečtení dat a ověření platnosti klíče.

Zámkových vložek s podobnými vlastnostmi (takzvaných mechatronických vložek) je na trhu více. Víceméně jejich funkce jsou si podobné. Čím se ale iLOQ odlišuje nejvíce? Je to revolučním řešením napájení!!! Všechny ostatní systémy požadují nějaký zdroj energie, ať jsou to baterie v klíči, baterie ve vlastní vložce, nebo dokonce dráty a vnější napájení, ale mechatronická vložka iLOQ nepotřebuje vůbec nic!! Veškerá energie potřebná k činnosti vložky se takzvaně „vyrobí“ při vsunutí klíče do vložky. Tedy žádné baterie, žádné kabely a tedy ani žádné starosti s výměnou baterií a žádné servisní náklady. Tato vlastnost opět zvyšuje bezpečnost, kde nejsou žádné vnější prvky, tam je vždy obtížnější průlom do systému. A protože iLOQ klíče jsou z důvodu absence baterie, tlačítek, LED a další elektroniky konstrukčně velmi jednoduché, jsou tedy i levné ve srovnání s cenou klíčů podobných, ale napájených systémů. A jak dobře víme, právě ceny klíčů tvoří nejvýznamnější položku v ceně celého systému.

Popišme si tedy vlastnosti a výhody tohoto řešení:

Systémy generálního klíče

Do každé vložky se vloží příslušný počet přístupových práv. Tak například vložka může obsahovat právo Hlavní vchod, právo Vedlejší vchod, právo Úklid a právo Generální. Každý klíč je přiřazen konkrétní osobě (je tedy vedena stoprocentní evidence klíčů) a v každém klíči je nahrán potřebný počet práv. Tak některý klíč může odemykat jen některý zámek nebo více zámků a klíč s nahraným právem „Generální“ pak otevře zámky všechny. Při ztrátě jakéhokoliv klíče se pak jednoduše tento klíč ze systému vymaže, popřípadě se může v systému ponechat, ale bude zakázán, zapsáním do takzvaného Blacklistu. Dokonce i ztrátu generálního klíče vyřešíme stejně elegantním způsobem. Již nyní je zcela zřejmé, že tato akce nestojí téměř nic (finančně ani časově) ve srovnání s obrovskými náklady spojenými se stejnou činností při použití standardních mechanických systémů generálního klíče (výměna klíčů, výměna nebo přestavění vložek a podobně).

003a003

Klíče

Všechny klíče systému iLOQ jsou mechanicky stejné. Liší se jen nakódováním. V praxi to tedy znamená, že při výměně, ztrátě nebo nutnosti vydat nový klíč nepotřebujeme klíč frézovat ani jinak mechanicky upravovat. Stačí mít pár klíčů v „šuplíku“ a můžeme je ihned zařadit do systému. Není potřeba čekat na dodání klíče od specializované firmy, vše si můžeme zařídit v klidu od stolu sami a za pár minut. Takto je výrazně zkrácen čas reakce na opravu vzniklé bezpečnostní „díry“ v systému. Klíče iLOQ používají kryptování SHA-1 a tedy jejich zneužití pokusem o kopírování je prakticky nemožné.

Okamžitý zákaz přístupu pro ztracené klíče

V případě nahlášení ztráty klíče lze tento ihned zakázat v příslušných vložkách a to hned dvojím způsobem: do libovolného platného klíče (nebo více klíčů) můžeme vložit informaci o klíči, který chceme zakázat a po prvním použití takového klíče v příslušné vložce dojde k aktualizaci Blacklistu v dané vložce a ztracený klíč se stane nefunkčním. Další způsob je vytvoření Blacklistu, nahrání do přenosného programátoru, se kterým je pak nutno „obejít“ příslušné vložky. Podotkněme, že při této operaci není potřeba vložky demontovat, programování se provádí přes klíčový otvor.

Časově omezený přístup

Vložky iLOQ obsahují rovněž obvod reálného času a tak je možno pro každý klíč stanovit časové pásmo, kdy je mu povolen přístup. Časová pásma lze nastavit pro každý den v týdnu zvlášť a je možno nastavit 2 časová pásma denně, anebo lze také nastavit časovou platnost klíče pro libovolné rozmezí dané datem a časem (například pro zaměstnance s pracovní smlouvou na dobu určitou).

006

Paměť událostí

Z každé vložky je možno vyčíst obsah paměti událostí, kde je zaznamenáno každé odemčení, anebo pokus o otevření neplatným klíčem. Každá událost je opatřena datem a časem. Vyčítání se provádí pomocí programátoru, opět bez demontáže vložky, pouhým vsunutím konektoru programátoru do klíčového otvoru.

007

Software

Jelikož instalovaný systém může být velmi rozsáhlý (desetitisíce uživatelů, tisíce zámků, stovky objektů, podlaží a podobně), je pro správu systému k dispozici řídicí software, který umožňuje veškerou správu, programování, evidenci, vydávání klíčů, ukládání záznamů, grafické zobrazení rozložení instalovaných vložek v objektech (půdorysy objektů) a mnoho dalších funkcí. Software (a vlastně celý princip tohoto systému) je koncipován tak, že neexistuje možnost, aby došlo ke klasické situaci známé ze všech mechanických zamykacích systémů, kdy vždy po kratší nebo delší době dojde k chaosu ve vydaných klíčích a totální ztrátě přehledu o klíčích a jejich vlastnících. A když k tomu přičteme možnost nekontrolovatelného kopírování klíčů (u většiny systémů je to reálně možné), zjistíme, že bez takto propracované evidence propojené s vlastním systémem žádná stoprocentní kontrola existovat nemůže. Software pro správu systému komunikuje s programátorem, do nějž ukládá veškeré úlohy, a tyto jsou pak přeneseny do klíčů nebo do samotných instalovaných vložek. Takto je možno programovat systém na stole u počítače stejně tak jako přímo v terénu (programátor má vlastní baterii) bez nutnosti demontáže vložek.


pc
008

PRIVUS – autonomní systém

Pro malé aplikace, typicky rodinné domky, malé bytové jednotky, malé firmy je k dispozici takzvaný iLOQ Privus, což je verze systému který nepotřebuje žádný obslužný software. Programování vložky se provádí pomocí dvou klíčů, červeného (takzvaný klíč Programovací) a zeleného (takzvaný klíč Potvrzovací). Nahrání nového klíče se provede jednoduše vložením červeného klíče, pak vložením klíče který má být do vložky nahrán (typická barva tohoto klíče je modrá) a poté vložením zeleného klíče volbu potvrdíme. Vymazání klíče se provede tak, že červený klíč zasuneme do vložky dvakrát, poté klíč který chceme vymazat a opět potvrdíme klíčem zeleným. Tímto způsobem si může každý správce provádět údržbu systému sám, bez instalace jakéhokoliv software. Nevýhody tohoto systému oproti předešlému jsou zjevné: ztracený klíč nelze vymazat jinak, než že vymažeme všechny klíče z vložky a opět je nahrajeme zpět, již bez onoho ztraceného klíče. Pro malý počet uživatelů to vcelku není problém, máme-li však v systému deset-dvacet uživatelů, vzniká problém jak vrátit zpět do systému všechny platné klíče pokud možno najednou. Systém Privus také nemá paměť událostí a maximální počet uživatelů (klíčů) je omezen na 32 a neexistuje žádná databáze uživatelů ani klíčů. Nicméně, jak již bylo řečeno výše, pro malé instalace se systém Privus jeví velmi dobrým řešením.

Další prvky systému iLOQ

Za zmínku stojí také další aplikační možnosti, jako jsou například tyto: ve výrobním sortimentu jsou také visací zámky a takzvané stěnové trubkové zámky pro nouzové použití (instalují se do vnější stěny objektu, obsahují generální klíč a přístup k němu mají pouze záchranné a bezpečnostní složky). Paměť událostí a vysoký rozsah provozních teplot (až -40 stupňů Celsia) jsou samozřejmostí. Pro dálkovou správu těch nejrozsáhlejších instalací jsou k dispozici řídicí jednotky které jsou pomocí internetu propojeny s řídicím softwarem. Do těchto jednotek lze dálkově nahrát všechny potřebné informace (rekonfigurace vložek, správa klíčů apod) a správce systému pak v místě samém může požadované změny pomocí takzvaného hotspotu (místa kam vloží svůj klíč do nějž se přenesou naprogramované informace) okamžitě provést. Do těchto řídicích jednotek lze také všechny vložky připojit pomocí drátového připojení a tak celý systém (ovšem za cenu „drátování“) provozovat v režimu plnohodnotného ON-LINE provozu. Pro další aplikace je také k dispozici speciální modul, který se elektronicky chová jako DIN vložka (tedy má veškeré vlastnosti jako přístupová práva, časové zóny, paměť událostí…) ale jeho výstupem jsou kontakty relé. Vhodným naprogramováním tohoto modulu jej pak lze využít například pro řízení výtahu, tiskáren, dveřních elektrických otevíračů a dalších zařízení, popřípadě také jako vstupní periferii (čtečku) do jiných přístupových systémů.

Certifikace

Cylindrické vložky jsou certifikovány a jsou k nim dostupná kování, a to jak pro vnitřní instalace, tak i pro bezpečnostní venkovní aplikace v bezpečnostní třídě RC3. Certifikováno dle NBÚ T0029/2013, RC3 ČSN EN 1627, Tb3 ČSN EN 1906, VdS 2344 class BZ, SKG, publikováno v katalogu doporučených výrobků CMZS (Cech Mechanických Zámkových Systémů). Výrobek nese označení Bezpečná Země, takto označené výrobky doporučuje Ministerstvo Vnitra ČR, Policie ČR, Cech Mechanických Zámkových systémů ČR a Hospodářská Komora ČR.

Současný stav a reference
Výrobce systému iLOQ ke dnešku vyrobil a dodal vice než 200.000 zámkových vložek a vice než 400.000 klíčů. V rámci Evropy již existuje mnoho klientů s instalací vice než 1 000 cylindrických vložek. Jako příklady lze uvést například tyto reference: firma Espoon Asunnot, Finsko, instalace asi 1100 kusů vložek, , Koukkuniemen vanhainkoti, Finsko, asi 1000 vložek.

Státní správa: City of Helsinki, Finsko,vice než 6000 vložek.
Zdravotnictví: St Lucas Hospital Rotterdam, Nizozemí, 1300 vložek, Kuopio Universal Hospital, Finsko, 1000 vložek, Landstinget Uppsala, Švédsko, 1200 vložek
Vzdělávání: Oulu Vocational College, Oulu, Finsko, 2000 vložek, Technical University Rotterdam, Nizozemí ,1300 vložek, Mikkeli University of Applied Sciences, Finsko, 1500 vložek

mechvlozka