Bezpečnostní box (cash-in-transit)

Bezpečnostní box zajistí ochranu vašich bankovek

 

CIT (cash-in-transit) neboli bezpečnostní box slouží k zajištění maximální ochrany při převozu bankovek (finanční hotovosti). Jeho využití si oblíbily zejména finanční instituce, které potřebují pravidelně převážet větší obnosy bankovek. Bankovky musí být u převozů maximálně chráněny, a tak vznikl bezpečnostní box, který jejich ochranu zaručuje.

 

Bezpečnostní box vyrobený spol. PHOBOS spol. s r.o.:

  • zajišťuje maximální ochranu převážené finanční hotovosti
  • ochrana je zajištěná mechanicky i elektronicky
  • aktivace destrukčního zařízení nastává na základě různých signálů z bezpečnostních čidel
  • zamykání a odemykání se provádí pomocí bezpečnostních čipových karet (identifikační karty a RFID čipy)
  • při odcizení (neoprávněné manipulaci) znehodnotí vložené bankovky – barvícím kouřem
  • obsluha nemůže během převozu činnost bezpečnostního boxu nijak ovlivnit
  • bezpečnostní box je naprogramován tak, že jeho odemknutí lze provést pouze v cílových bodech převozní trasy
  • ukládá veškeré záznamy o manipulaci – až 32 000 záznamů

 

Bezpečnostní box a jeho fungování

 

Bezpečnostní box je určen zejména k ochraně převážených finančních hotovostí (cash-in-transit). To znamená, že jeho zabezpečení a ochrana bankovek musí být na té nejvyšší úrovni. Při pokusu o násilné vniknutí do boxu, neoprávněné manipulaci, případně při zcizení boxu zlodějem, dojde k aktivaci jeho ochrany a destrukčním zařízením dojde ke znehodnocení jeho obsahu.

 

Bezpečnostní box pracuje autonomně a nepotřebuje ke své funkci kromě napájení žádné jiné vnější zařízení. Celý bezpečnostní systém se skládá z vlastního bezpečnostního boxu a stojanu pro uložení. Stojan také slouží (kromě bezpečného uložení boxů) jako nabíjecí stanice a dobíjí baterie jednotlivých bezpečnostních boxů.

bezpečnostní box
bezpečnostní trezor

Zamykání a odemykání bezpečnostního boxu

 

Box pro převoz finančních hotovostí se zamyká a odemyká pomocí bezkontaktních čipových karet. Stejným způsobem uživatel provede aktivaci či deaktivaci bezpečnostního boxu. Uzamykací mechanismus je tvořen elektrickým zámkem. Karty pro ovládání bezpečnostního boxu mají různé funkce, které jsou voleny tak, aby obsluha mohla s boxem manipulovat co nejjednodušším způsobem. Tím se zároveň sníží množství chyb provedených chybnou manipulací na nejmenší možnou úroveň. Obsluha může bezpečnostní box odemknout pouze na předem určených cílových místech.

 

Ochrana finanční hotovosti

 

Bezpečnostní box chrání finance mechanicky i elektronicky. Mechanická ochrana – box tvoří ocelový rám a karbonové stěny. Elektronická ochrana – čidla a detektory aktivující barvicí destrukční systém bezpečnostního boxu. Elektronický systém zabezpečuje aktivaci barvícího systému při pokusu o násilné vniknutí do boxu a umožňuje nastavení času – tzv. chodníkového času. Chodníkový čas je termín, který v tomto případě znamená maximální možný čas, po který se může aktivní box nacházet v zamčeném stavu. Aktivní bezpečnostní box je takový box, u nějž běží chodníkový čas. U každého boxu lze uživatelem chodníkový čas nastavit podle potřeb v širokém rozsahu. Po překročení chodníkového času box automaticky aktivuje destrukční barvící systém – znehodnotí jeho obsahu.

 

Aktivace destrukčního zařízení

 

Aktivace (iniciace) destrukčního zařízení je odvozena od signálů různých čidel v bezpečnostním boxu, signalizujících například překročení chodníkového času, pokus o neoprávněné otevření, nesprávnou manipulaci a podobně. V případě, že některé z čidel rozpozná jeden z výše uvedených signálů, automatický se aktivuje destrukční zařízení. A to znamená jediné, box znehodnotí všechny uložené bankovky.

Bezpečnostní box finanční hotovost znehodnotí

 

Znehodnocení bankovek probíhá pomocí barvícího kouře – dýmovnice obarví celý obsah boxu. Jedná se o nejběžnější používaný způsob znehodnocení peněz. Část dýmu uniká z bezpečnostního boxu ven, aby obsluha mohla snáze identifikovat místo iniciace. Pokud jsou bankovky zabalené ve fóliích, dojde k částečnému roztavení jejich obalu a dým, který do prostoru proudí pod tlakem, pronikne i mezi bankovky, čímž se bankovky rovněž znehodnotí.

 

Bezpečnostní box ukládá veškeré záznamy o manipulaci do paměti. Těchto záznamů může být až 32 000 a slouží pro sledování manipulace s boxem a zpětnou kontrolu.

 

Další využití bezpečnostního boxu

 

Jak již bylo psáno výše, bezpečnostní trezor slouží především k ochraně při převážení finančních hotovostí. Za tímto účelem jsme jej také navrhli a vyrobili. V případě zájmu dokážeme box přizpůsobit k převážení i jiných předmětů. Využít by se dal například k převozu jiných cenností, krve, laboratorních vzorků a podobně.

 

Mrkněte také na náš další produkt z oblasti zabezpečení – trezor na klíče. Díky němu zajistíte efektivní a jednoduché klíčové hospodářství.

bezpečnostní trezor přeprava
Průběh znehodnocení finanční hotovosti
Peníze lze převážet bezpečně. Kontaktujte nás.