Bezpečnostní box (cash-in-transit)

Bezpečnostní box zajistí ochranu vašich bankovek

 

Bezpečnostní box, jinak také bezpečnostní trezor nebo CIT (cash-in-transit), slouží k zajištění maximální ochrany při převozu bankovek (finanční hotovosti). Jeho využití si oblíbily zejména finanční instituce, které potřebují pravidelně převážet větší obnosy bankovek. Bankovky musí být u převozů maximálně chráněny, a tak vznikl bezpečnostní box, který jejich ochranu zaručuje.

 

Bezpečnostní box vyrobený spol. PHOBOS spol. s r.o.:

  • zajišťuje maximální ochranu převážené finanční hotovosti
  • ochrana je zajištěná mechanicky i elektronicky
  • aktivace destrukčního zařízení nastává na základě různých signálů z bezpečnostních čidel
  • zamykání a odemykání se provádí pomocí bezpečnostních čipových karet (identifikační karty a RFID čipy)
  • při odcizení (neoprávněné manipulaci) znehodnotí vložené bankovky – barvícím kouřem
  • obsluha nemůže během převozu činnost bezpečnostního boxu nijak ovlivnit
  • bezpečnostní box je naprogramován tak, že jeho odemknutí lze provést pouze v cílových bodech převozní trasy
  • ukládá veškeré záznamy o manipulaci – až 32 000 záznamů

 

Bezpečnostní box a jeho fungování

 

Bezpečnostní box je určen zejména k ochraně převážených finančních hotovostí (cash-in-transit). To znamená, že jeho zabezpečení a ochrana bankovek musí být na té nejvyšší úrovni. Při pokusu o násilné vniknutí do boxu, neoprávněné manipulaci, případně při zcizení boxu, dojde k aktivaci jeho ochrany a destrukčním zařízením dojde ke znehodnocení jeho obsahu.

 

Bezpečnostní box pracuje autonomně a nepotřebuje ke své funkci kromě napájení žádné jiné vnější zařízení. Celý bezpečnostní systém se skládá z vlastního bezpečnostního boxu a stojanu pro uložení. Tento stojan slouží (kromě bezpečného uložení boxů) jako nabíjecí stanice a dobíjí baterie jednotlivých bezpečnostních boxů.

bezpečnostní box
bezpečnostní trezor

Zamykání a odemykání bezpečnostního boxu

 

Zamykání a odemykání boxu pro převoz finančních hotovostí (a tedy aktivace či deaktivace bezpečnostního systému) je řešeno pomocí bezkontaktních čipových karet. Uzamykací mechanismus je tvořen elektrickým zámkem. Karty pro ovládání bezpečnostního boxu mají různé funkce, které jsou voleny tak, aby obsluha mohla s boxem manipulovat co nejjednodušším způsobem a aby se tak omezilo množství možných chyb, zaviněných špatnou obsluhou, na nejmenší možnou úroveň. Bezpečnostní box lze odemknout pouze na předem určených cílových místech.

 

Ochrana finanční hotovosti

 

Bezpečnostní box je chráněn mechanicky i elektronicky. Mechanická ochrana – box je tvořen ocelovým rámem a karbonovými stěnami. Elektronická ochrana – pomocí čidel a detektorů aktivujících barvicí destrukční systém bezpečnostního boxu. Elektronický systém zabezpečuje aktivaci barvícího systému při pokusu o násilné vniknutí do boxu a umožňuje nastavení času – tzv. chodníkového času. Chodníkový čas je termín, který v tomto případě znamená maximální možný čas, po který se může aktivní bezpečnostní box nacházet v zamčeném stavu. Aktivní bezpečnostní box je takový box, u nějž běží chodníkový čas. U každého boxu může být chodníkový čas nastaven podle potřeb v širokém rozsahu. Po jeho překročení dojde automaticky k aktivaci destrukčního barvícího systému – čili ke znehodnocení jeho obsahu.

 

Aktivace destrukčního zařízení

 

Aktivace (iniciace) destrukčního zařízení je odvozena od signálů různých čidel v bezpečnostním boxu, signalizujících například překročení chodníkového času, pokus o neoprávněné otevření, nesprávnou manipulaci a podobně. V případě, že některé z čidel rozpozná jeden z výše uvedených signálů, automatický se aktivuje destrukční zařízení. A to znamená jediné, dojde ke znehodnocení bankovek.

Bezpečnostní box finanční hotovost znehodnotí

 

Znehodnocení bankovek se provádí barvícím kouřem – obsah boxu je obarven pomocí dýmovnic. Je to nejběžnější používaný způsob znehodnocení peněz. Část dýmu uniká z bezpečnostního boxu ven a lze tak snáze identifikovat místo iniciace. Pokud jsou bankovky zabalené ve fóliích, dojde k částečnému roztavení jejich obalu a dým, který je do prostoru vháněn pod tlakem, pronikne i mezi bankovky, čímž se bankovky rovněž znehodnotí.

 

Pro sledování manipulace s bezpečnostním boxem se veškeré události a záznamy o manipulaci ukládají do vnitřní paměti s kapacitou 32 000 záznamů.

 

Další využití bezpečnostního boxu

 

Jak již bylo psáno výše, bezpečnostní trezor slouží především k ochraně při převážení finančních hotovostí. Za tímto účelem byl také navržen a zhotoven. V případě zájmu by ovšem bylo možné tento box přizpůsobit k převážení i jiných předmětů. Využít by se dal například k převozu jiných cenností, krve, laboratorních vzorků a podobně.

 

Mrkněte také na náš další produkt z oblasti zabezpečení – trezor na klíče. Díky němu zajistíte efektivní a jednoduché klíčové hospodářství.

bezpečnostní trezor přeprava
Průběh znehodnocení finanční hotovosti
Peníze lze převážet bezpečně. Kontaktujte nás.