Průjezd vozidel – VEHICLE

Průjezd vozidel VEHICLE slouží k evidenci pohybu vozidel ve firmách

 

Zautomatizujte ve vaší společnosti průjezd vozidel. Modul průjezdu vozidel VEHICLE je další z řady modulů, které patří do komplexního řešení identifikačního systému od spol. Phobos. Tento modul slouží k evidenci pohybu vozidel ve firmách. Na základě registrace identifikátoru (RFID transpondéru – takzvaného tagu), který je čtecí zařízení schopné rozpoznat do 15 metrů, proběhne zpřístupnění (otevření brány, závory nebo vrat.) a vjezd vozidla do areálu společnosti. Veškeré údaje o průjezdu vozidel se uchovávají v paměti a slouží pro následnou optimalizaci. Následná správa, kontrola a regulace průjezdu vozidel je mnohem jednodušší. 

 

Průjezd vozidel VEHICLE přináší tyto výhody:

    • efektivnější a rychlejší vjezd a výjezd vozidel
    • kompletní přehled o pohybu vozidel
    • zpracování dat nadřazeným systémem
    • na základě získaných dat regulace pohybu vozidel
    • možnost individuálního řešení na základě požadavků a potřeb klienta

 

Pro koho je průjezd vozidel vhodný?

 

Pro společnosti a firmy, které mají soukromý vozový park, parkovací místa, garáže aj. a chtějí zjednodušit a hlavně zefektivnit pohyby všech vozů. Díky modulu průjezd vozidel VEHICLE přesně tohoto výsledku dosáhnete. Protože systém sami vyvíjíme, dokážeme jej jakkoliv upravit a přizpůsobit vašim požadavkům.

Průjezd vozidel
průjezd vozidel

Jak identifikace vozidel funguje?

 

V každém vozidle je umístěn identifikátor (RFID transpondér – tag), který je zaznamenán pouhým průjezdem kolem čtečky. Není potřeba provádět žádné fyzické úkony, čtečka identifikátor zaregistruje na vzdálenost až 15 metrů. Identifikátory jsou pasivní, tzn. že jsou bez baterie. Po identifikaci vozidla se otevře pojezdová brána nebo závora a vozidlu je umožněn vjezd do areálu firmy. Veškeré průjezdy vozidel jsou archivovány a následně mohou být použity k analýze a optimalizaci provozu firemních vozidel. V případě nutnosti zákazu vjezdu jakéhokoliv auta do areálu se jednoduše deaktivuje identifikátor příslušeného vozidla a toto vozidlo následně nebude do areálu vpuštěno. Protože můžeme údaje do čtečky nahrávat vzdáleně, není potřeba deaktivaci (nebo nahrání nového vozidla) provádět osobně a lze provést takto jednoduše a vzdáleně. Každá aplikace je řešena individuálně podle potřeb a dispozic klienta.

 

Podrobnější informace o průjezdu vozidel najdete na stránce identifikace vozidel. Podívejte se také na naše další produkty – inteligentní cylindrická vložka nebo trezor na klíče.

 

Další moduly identifikačního systému ORPHEUS:

Přístupový systém – PATROL

Docházkový systém – ABSENT

Evidence návštěv – VISITOR

Výdej klíčů – KEY

Zajímá vás modul průjezd vozidel? Kontaktujte nás.