Docházkový systém

Nechte docházkový systém ABSENT pracovat za vás

 

Docházkový systém ABSENT je další z modulů, které dohromady tvoří komplexní řešení identifikačního systému ORPHEUS. S tímto systémem pro vás bude evidence docházky hračka. Jeho úkolem je evidence docházky, správa pohybu zaměstnanců během pracovní doby a vytváření podkladů, jako např. výpočet mezd, pro další zpracování.

 

Ušetřete čas i náklady. Sestavte si docházkový systém přesně podle vašich požadavků, přání a interních předpisů. Docházkový systém ABSENT, od spol. Phobos, je plně variabilní, takže jakékoliv speciální požadavky dokážeme do systému zapracovat. Úkolem systému pro evidenci docházky není pouze tato jednoduchá evidence. Pomoci vám může také například při správě žádanek o dovolenou, správě úrazů, nemocenských, služebních cest a dalších… Záleží pouze na vás, co vše budete chtít evidovat.

 

Klíčové výhody systému evidence docházky ABSENT

  • vlastní software pro evidenci docházky
  • variabilní konfigurace dle klienta – docházkový systém se dá upravit na míru
  • rozdělení osob podle středisek a pracovišť
  • bezkontaktní identifikace
  • hlídání odpočinku mezi směnami
  • příplatky, přesčasy, stravenky, benefity, dárcovství, dovolená, školení a další přednastavené možnosti
  • docházkový systém běží online i offline
  • export dat do mzdových programů
  • programovatelný docházkový terminál s dotykovým displejem
  • připojení přes TCP/IP
  • ovládání dvou koncových zařízení (el. magnetický otvírač, turniket)
  • vše v souladu s legislativními a interními předpisy
docházkový systém

Jak docházkový systém ABSENT funguje?

 

Základní údaje, jako příchod a odchod, jsou snímány pomocí docházkových terminálů PH-TRM-030A. Každému zaměstnanci je přiděleno identifikační médium (RFID čip, identifikační RFID karta aj.), pomocí kterého provádí registraci. Snímaná data jsou zpracována na řídícím počítači, kde mohou být oprávněnými osobami prohlížena nebo editována.

Parametrická koncepce systému nabízí uživateli možnost konfigurace docházky podle jeho potřeb. Každé skupině zaměstnanců lze přiřadit různé typy pracovních dob s různými typy směn a jejich střídáním. Uživatel může vytvořit vlastní typy nepřítomností s požadovanými parametry. Přestávky na odpočinek mohou být automaticky doplňovány a odečítány od pracovní doby podle zvoleného plánu. Jednotlivé části systému evidence docházky jsou volitelně dostupné různým uživatelům podle přístupových práv přidělených administrátorem. Nastavte si docházkový systém tak, aby pracoval pro vás. Na základě jednotlivých analýz a výstupů si můžete docházkový systém přizpůsobovat přesně dle vašich potřeb.

 

Vytvářejte podklady pro účetnictví efektivněji

 

Docházkový systém ABSENT vám výrazně ulehčí práci a přípravu podkladů pro účetnictví. Co vše tento systém zvládne?

  • evidenci docházky
  • evidenci zaměstnanců
  • evidenci odpracované doby
  • evidenci odpracovaných hodin
  • export veškerých dat do účetních systémů

 

Po propojení docházkového systému ABSENT s programy na výpočet mezd (účetní programy) si můžete veškeré tyto výstupy do účetního programu exportovat. Zpracování mezd tak zvládnete v rekordním čase. Obslužný program poskytuje v základní verzi několik sestav, které lze tisknout na tiskárně nebo zapisovat do souboru. Formát sestavy může být parametricky definován uživatelem.

 

Docházkový systém se musí správně nakonfigurovat

 

Při konfiguraci systému evidence docházky se přidělují každému uživateli přístupová práva k datům, čímž jsou chráněna před neoprávněným zásahem. Zároveň je nutné definovat každému zaměstnanci model pracovní doby, který určuje, jakým způsobem má být pracovní doba započtena (typ pracovní doby, pracovní směnu, cyklus, denní průměr pro náhrady, zaokrouhlení odpracované doby, tolerance pozdního příchodu, přesčasy a další parametry). Čím lépe bude docházkový systém nakonfigurován, tím efektivnější bude jeho funkčnost. A zároveň, o to jednodušší bude příprava jednotlivých podkladů (výstupů).

docházkový systém absent

Docházkový terminál PH-TRM-030A

 

Docházkový systém se musí nějak ovládat. U systému evidence docházky ABSENT se tak děje přes docházkový terminál PH-TRM-030A. Ten je určen ke sběru registrací zaměstnanců v docházkovém systému ABSENT, k volbě akcí při mimořádných odchodech nebo k získávání informací o stavu odpracované doby. Registrace událostí se provádí zvolením funkce na dotykovém displeji a přiložením identifikačního média ke čtečce.

 

Docházkový terminál je vybaven barevným dotykovým displejem, pomocí kterého je možné ovládat veškeré volby a nastavení. Terminál je navržen tak, aby ovládání bylo možné jednoduše provádět prstem. V některých případech nastavování parametrů je možno použít také zobrazenou alfanumerickou klávesnici. Displej docházkového terminálu je podsvícen bílými LED diodami. Pokud se s terminálem déle než 20 vteřin nepracuje, intenzita podsvícení se automaticky sníží. Pro registraci je třeba přiložit bezkontaktní identifikační médium k identifikačnímu místu ve spodní části terminálu.

 

Docházkový terminál zobrazuje v základním stavu hodiny, aktuální datum a logo firmy. Po dotyku na obrazovku se intenzita podsvícení zvýší a na displeji se zobrazí čtyři volby a jedna stavová událost, která zobrazuje jestli je terminál online, offline nebo jestli je paměť terminálu plná. Kliknutím na ikonu (PŘÍCHOD, ODCHOD, PŘERUŠENÍ, PŘEHLEDY) zvolíte činnost, kterou chcete na terminálu provést.

 

Terminál je standardně osazen jednou čtečkou s možností výběru frekvence – LF (nízká frekvence) nebo HF (vysoká frekvence). Při použití docházkového terminálu např. pro ovládání turniketu je možné připojit i druhou čtečku, která je definována jako příchozí.

Docházkový terminál se do systému připojuje pomocí protokolu TCP/IP a je možno využívat stávající síť klienta.

 

Software pro docházkový systém PH-WTR-ABS1

 

Docházkový software je nástroj, pomocí kterého se provádí veškerá konfigurace systému. Od definování organizační struktury společnosti, přes tvorbu modelů pracovní doby, až po výstup zpracovaných dat do tiskové sestavy, jejichž formát si správce sám zvolí, nebo exportu do mzdového programu. Ostatní uživatelé systému mají správcem přidělena práva k prohlížení dat. Úpravy v docházkových listech jsou barevně odlišeny a lze zobrazit jejich historii. Docházkový systém umožňuje propojení s programy pro výpočet mezd, které je zajištěno modulem pro export dat (např. do systémů SAP, Karat, DC1, Fluxpam 5, K2 a dalších…). Konkrétní modul se vždy řeší na míru dle požadavků zákazníka.

 

Další moduly identifikačního systému ORPHEUS:

Přístupový systém – PATROL

Evidence návštěv – VISITOR

Výdej klíčů – KEY

Průjezd vozidel – VEHICLE

Chcete více informací? Napište nám a my vám docházkový systém představíme.