Výdej klíčů

S modulem KEY posunete výdej klíčů o úroveň výš

 

Klíčové hospodářství a výdej klíčů řeší každá společnost, která má ve své správě více různých klíčů. Jedná se o dlouhodobý problém. Ovšem každý problém má své řešení, a tím řešením je trezor na klíče. Tyto trezory jsou uzpůsobeny k tomu, aby se daný klíč dostal pouze k osobám, které k němu mají přístup. Všechny klíče, které si může daná osoba vzít, se uvolní a indikují LED podsvícení. Ostatní klíče v trezoru zůstanou, pro osoby bez povolení, nepřístupné.

 

Výdej klíčů formou tohoto trezoru je vhodný zejména pro:

  • společnosti, které mají větší množství klíčů a řeší klíčové hospodářství
  • logistické společnosti – jednoduchý výdej klíčů od aut jednotlivým řidičům
  • kancelářské a skladové objekty
  • správce bytových objektů
  • vrátnice, hotely, státní instituce a další…

 

Bezpečný a efektivní výdej klíčů

 

Klíčový trezor nahrazuje klasické skříňky na klíče, u kterých je zabezpečení na nízké úrovni. Klíče v klíčovém trezoru jsou opatřeny trny s bezkontaktním čipem. Po vložení trnu do pozice v trezoru je známo, na které pozici se klíč nachází. Klíče mohou být umístěny na pevných pozicích nebo na libovolných pozicích v řadě nebo celém trezoru. K uvolnění trnů na oprávněných pozicích proběhne přiložením karty osoby ke čtečce klíčového trezoru. Systém eviduje veškeré odebrání a vrácení klíčů do trezoru. Pro každý klíč nebo osobu lze nastavit samostatný časový plán a také lze nastavit, které klíče z trezoru jsou pro danou osobu přístupné. Ty jsou hned po identifikace uvolněny, ostatní klíče zůstanou v zamčeném stavu a daná osoba si je odebrat nemůže.

výdej klíčů
klíčový trezor požární ochrany

Výhody modulu KEY

 

Výhod, které klíčové trezory přinášejí, je mnoho. Mezi ty nejzásadnější určitě patří efektivita, rychlost a přehlednost ve výdejí klíčů jednotlivým osobám. Za zmínku určitě stojí také úbytek starostí a úspora nákladů. Ale to není vše, níže naleznete veškeré výhody a přednosti.

  • uschování všech klíčů v jednom trezoru
  • evidence klíčů a kontrola jejich přítomnosti
  • výdej klíčů je podmíněný oprávněním – osoba, která chce klíč odebrat musí mít přidělené práva
  • uchovávání všech události – jednodušší a efektivnější zpětná kontrola
  • klíčový trezor má kompletně bezobslužný a autonomní provoz
  • možnost nastavení časových omezení
  • kompletní přehled o všech klíčích – kdo a jak dlouho jej měl, kdy jej vrátil a podobně
  • aplikace online i offline
  • klíčový trezor ušetří pracovní sílu
  • odeslání hlášení o nevrácených klíčích

 

Podrobnější informace o klíčových trezorech najde na stránce trezor na klíčeDisponuje vaše společnost velkým množstvím klíčů a chtěli byste přejít na efektivnější klíčové hospodářství? Zkuste elektromechanický zámek iLOQ.

 

Další moduly identifikačního systému ORPHEUS:

Přístupový systém – PATROL

Docházkový systém – ABSENT

Evidence návštěv – VISITOR

Průjezd vozidel – VEHICLE

Provádějte výdej klíčů efektivně. Kontaktujte nás.