Identifikační systém

Plně modulární identifikační systém Orpheus

 

Identifikační systém Orpheus tvoří souhrnnou skupinu systémů, které slouží k identifikaci osob, návštěv, průchodů a průjezdů. Dále také zlepšuje hospodaření s klíči, eviduje a ukládá veškeré údaje a pomáhá při zpětné kontrole. Identifikační systémy jsou nezbytnou součástí různých společností, prostor a objektů. Zařadit zde můžeme výrobní haly, ubytovací a stravovací zařízení, kancelářské a bytové objekty a mnoho dalších.

 

Veškeré bezpečnostní systémy jsou tvořeny hardwarem (počítače, čtečky, terminály, turnikety aj.) a softwarem. Software je mozkem všech identifikačních systémů a umožňuje provádět veškeré úkony.

 

Identifikační systém Orpheus představuje komplexní modulární řešení pro použití identifikace osob v organizacích. Registrace se provádí na čtecích zařízeních (čtečky, terminály aj.) pomocí identifikačního média (identifikační karty a RFID čipy). Naše zařízení podporují široké spektrum bezkontaktních identifikačních médií – včetně médií s nejvyšším zabezpečením (iClass, Desfire). Identifikační média jsou v různých provedeních (rfid karty, rfid čipy, přívěsky, klíčenky a další. Identifikační systém je také možné připojit na libovolné snímače identifikace s rozhraním Wiegand. Jde např. o snímače otisků prstů, klávesnice nebo vysoko-dosahové čtečky. Některé zařízení jsou schopna pracovat autonomně a pořízené údaje identifikační systém uchovává ve vnitřní paměti.

 

Díky tomu, že systém Orpheus sami vyvíjíme, dokážeme jej upravit přesně podle požadavků zákazníka.

identifikační systém

Identifikační systém v základním provedení

 

V základním provedení je identifikační systém Orpheus tvořen softwarem, který obsahuje tři moduly. Všechny tyto moduly software propojuje v jeden celek. Jednotlivé moduly tak mají společné nastavení, databáze i program (rozhraní).

 

Třemi výše uvedenými moduly jsou:

  • řídicí modul
  • uživatelský modul
  • modul vrátnice

 

Řídicí modul je spuštěn jako služba na řídícím počítači a provádí tyto základní úkoly:

  • sběr dat ze čteček a jejich ukládání (zpracování) do databáze
  • aktualizace databáze v hardware
  • řešení offline stavů

 

Cílem je, aby identifikační systém pracoval „v reálném čase“, tj. aby okamžitě poskytoval výsledky. Těmito výsledky může být např. přítomnost zaměstnanců, informace o jednotlivých průchodech, docházka aj. Dalším cílem je, aby jakákoliv změna provedená v konfiguraci databáze byla okamžitě (co nejdříve) přenesena do zařízení pro autonomní provoz.

 

Uživatelský modul slouží ke správě databáze (konfigurace systému), prohlížení a případné úpravě dat (docházkový systém), tisku sestav, exportu a importu. Každý oprávněný uživatel má modul nainstalován na svém počítači a v závislosti na přidělených oprávněních využívá jeho funkce.

 

Modul vrátnice (řídicího pultu) slouží ke sledování činnosti systému v reálném čase (průchody), hlášení poruch, evidenci návštěv, hlídání událostí (vrácení návštěvní karty, vrácení klíčů při odchodu, nezavřené nebo vyražené dveře apod.).

 

Ke většině z těchto aplikací, které jsou obsahem identifikačního systému Orpheus, existují i jednodušší a levnější verze. Jedná se o tzv. „lite verze“, které ovšem mají, oproti plným verzím, řadu omezení. Lite verze nejsou vzájemně propojeny.

 

Identifikační systém Orpheus a jednotlivé moduly

 

Aby byl identifikační systém Orpheus komplexním řešením, lze k němu volitelně přidat jednotlivé moduly. Každý z modulů má svou specifickou funkci a dohromady pracují nejefektivněji.

 

Jednotlivé moduly, které identifikační systém Orpheus obsahuje:

přístupový systém

Přístupový systém PATROL

 

Přístupový systém je základním prvkem všech bezpečnostních systémů. Slouží k zabezpečení přístupů do jednotlivých objektů, správě osob, zajištění průchodů jednotlivými body a evidenci všech potřebných údajů.

 

  • zabezpečení přístupů do jednotlivých objektů a jejich správa
  • neomezené množství časových zón, skupin a událostí
  • nejvyšší stupeň zabezpečení
  • jednoduché nastavení všech práv
  • možnost nastavení časového plánu
  • instalace do stávající počítačové sítě
  • plně variabilní – na přání dokážeme přístupový systém přizpůsobit vašim požadavkům

Docházkový systém ABSENT

 

Efektivní, jednoduchá a rychlá evidence docházky s modulem ABSENT. Rozšiřte identifikační systém o tento modul a využijte jeho předností. Docházkový systém vám ušetří náklady i čas – evidence docházky, správa pohybu zaměstnanců a vytváření podkladů pro další použití (zejména pro účetnictví) bude jednodušší.

 

  • evidence docházky všech zaměstnanců
  • vytváření podkladů pro účetnictví
  • jednoduchá správa všech událostí jako např. žádanky o dovolenou, správa úrazů, nemocenská, služební cesty, benefity, příplatky a mnoho dalších
  • snadný export do dalších programů
  • plně variabilní – na přání dokážeme přístupový systém přizpůsobit vašim požadavkům
docházkový systém
evidence návštěv

Evidence návštěv VISITOR

 

S modulem evidence návštěv zvládnete odbavení všech návštěv ve vaší společnosti hravě. Jednoduše můžete všechny návštěvy zaevidovat a přiřadit jim identifikační médium, díky kterého budou mít přístup do vybraných prostor.

 

  • evidence a správa všech návštěv
  • vydání identifikačního média pro přístup do určitých prostor společnosti
  • evidence vybraných údajů – příchod, odchod, vstupy aj.
  • zpětná kontrola
  • možnost propojení s klíčovým trezorem

Výdej klíčů KEY

 

S klíčovým trezorem budete mít pořádek v klíčovém hospodářství. Připojením modulu výdej klíčů do identifikačního systému získáte kontrolu nad všemi klíči. Mějte je vždy pod kontrolou a na jednom místě. Díky tomuto modulu budete přesně vědět, kdo má jaký klíč, kdy si ho vzal, kdy jej vrátil a také, které klíče ještě vráceny nebyly (samozřejmě reálně uvidíte, kdo je zrovna má). Výdej klíčů formou klíčového trezoru je vhodný zejména pro společnosti, které disponují velkými počty klíčů a denně s nimi hospodaří. Jde například o logistické společnosti, kancelářské a skladové objekty, bytové objekty, vrátnice, hotely a další.

 

  • efektivní klíčové hospodářství
  • všechny klíče v jednom trezoru
  • evidence všech klíčů a okamžitá kontrola jejich přítomnosti
  • výdej klíčů na základě oprávnění
  • uchování všech důležitých událostí
  • bezobslužný provoz
  • zaslání různých hlášení a další…
výdej klíčů
Průjezd vozidel

Průjezd vozidel VEHICLE

 

Přehled o všech vašich vozidlech (vozovém parku). Modul průjezd vozidel slouží k evidenci pohybu vozidel ve firmách. Jde o bezobslužný systém, který až na 15 metrů rozpozná přijíždějící auto a dá pokyn bráně nebo závoře, aby se otevřela a auto mohlo projet. Veškeré údaje se ukládají do paměti. Na základě těchto dat můžete jednoduše optimalizovat váš vozový park.

 

  • rychlý a efektivní vjezd vozidel do parkovacích prostor
  • kompletní přehled o pohybu vozového parku
  • optimalizace na základě uchovaných dat
  • na základě požadavků možnost individuálního řešení

 

 

V případě zájmu o identifikační systém Orpheus, nebo pokud byste rádi další informace a osobní konzultaci, neváhejte nás kontaktovat.

Identifikační systém vám ulehčí práci. Kontaktujte nás.