Trezor na klíče

Elektronický trezor na klíče zajistí efektivní klíčové hospodářství

 

Máte ve své správě velké množství klíčů a chcete si v nich udělat pořádek? V tom případě je pro vás trezor na klíče to pravé. Zefektivní správu klíčů, nastaví systém a jasná pravidla při jejich výdeji. A hlavně, s trezorem na klíče máte všechny klíče na jednom místě.

 

Výhody, které vám elektronický trezor na klíče přinese:

  • všechny vaše klíče na jednom místě
  • přehledný, bezpečný a efektivní výdej klíčů
  • evidence odebraných a vrácených klíčů
  • uživatel může odebrat jen ty klíče, ke kterým má oprávnění
  • trezor na klíče odesílá hlášení o nevrácených klíčích
  • úspora pracovní síly – autonomní provoz
  • volitelný počet klíčových pozic – od 8 do 64 pozic
  • pro vyšší počet klíčů lze připojit do systému více trezorů
  • komunikace pomocí TCP/IP
  • lze napojit na komplexní identifikační systém Orpheus
  • dvě velikosti trezoru – KT4M, maximální počet klíčů – 32, KT8M – maximální počet klíčů  – 64
  • rozměry: KT4M – 600 x 800 x 255 mm, KT8M – 900 x 800 x 255 mm
  • uchování všech dat v paměti pro následnou kontrolu a optimalizaci
  • klíčový trezor KT8M-KPK kombinuje pozice pro klíče s krabičkami, do kterých lze umístit libovolné předměty
klíčový trezor
Trezor na klíče - skleněné dvířka

Efektivní klíčové hospodářství

 

Už žádné velké svazky klíčů, jejich ztráta, neustálé hledání a podobně. Efektivní klíčové hospodářství, to je trezor na klíče. Díky trezoru na klíče jsou všechny klíče na jednom místě. Přístup k ním mají pouze osoby s oprávněním a odebírat mohou pouze klíče, ke kterým mají nastavený přístup. A to vše se eviduje. Takže máte neustálý přehled o tom, který uživatel trezor na klíče otevírá, které klíče si bere, jak dlouho je má a kdy je vrací. Úprava jednotlivých práv probíhá na základě několika kliknutí v softwaru. Ještě efektivnější klíčové hospodářství vám zajistí inteligentní cylindrická vložka iLOQ. Začněte trezor na klíče používat ještě dnes a přejděte na klíčové hospodářství, které funguje.

 

Použití trezoru na klíče

 

Hlavním úkolem je zabezpečení klíčů a jejich evidence. Trezor na klíče se používá v provozech, kde je ve správě mnoho klíčů a jejich výdej probíhá samotnými uživateli (zaměstnanci). Dále je jejich využití na vrátnicích, správcovských objektech a na místech, kde hrozí, že mohou být klíče zneužity.

 

Využití trezoru na klíče:

  • společnosti, které disponují velkým množství klíčů
  • logistické firmy
  • vrátnice, recepce a ubytovací zařízení
  • kancelářské a bytové objekty
  • společnosti, které se zabývají správou nemovitostí
  • státní instituce a další…

Trezor na klíče – ovládání

 

Trezor na klíče funguje autonomně, to znamená, že jej uživatelé obsluhují samostatně. Přístup do něj má pouze pověřená obsluha. Pokud není obsluha stanovena, právo přístupu dostanou všichni nebo jen vybraní uživatelé. V případě vrátnice má do trezoru na klíče přístup pověřená obsluha, v případě logistické firmy mají k trezoru přístup všichni řidiči. Identifikace se provádí bezkontaktní kartou pomocí bezkontaktní čtečky (RFID čtečka), která je umístěna na plášti trezoru. Po platné identifikaci uživatel otevře dvířka trezoru a pozice s klíči, ke kterým má právo přístupu, se uvolní a rozsvítí se u nich LED podsvícení. Odběr klíčů je časově omezený. Jestliže nejsou klíče do určitého časového intervalu odebrány, uvolněné pozice se opět zamknou a klíče není možné odebrat bez další identifikace. Tím je zabezpečeno, aby žádné klíče nezůstaly volně přístupné.

Odběry klíčů, včetně časových údajů, se adresují danému uživateli. Tím je zajištěná jednoduchá kontrola a optimalizace všech úkonů (otevírání trezoru na klíče, odebírání a vrácení jednotlivých klíčů aj.).

 

Konstrukce trezoru na klíče

 

Trezor na klíče se vyrábí z kovového opláštění a dvířek, které jsou blokovány elektromechanickým zámkem. Elektronický klíčový trezor požární ochrany je oproti klasickému trezoru na klíče vybaven mechanickým zámkem. Ten zajišťuje utěsnění trezoru, aby splňoval podmínky krytí IP65. Trezor na klíče obsahuje moduly, které mají vždy 8 pozic pro jednotlivé klíče. Celkový počet klíčových pozic v trezoru je tedy vždy násobkem 8 klíčů v řadě. Na výběr je ze dvou velikostí trezorů na klíče. Menší trezor má maximálně 32 pozic a větší trezor má maximálně 64 pozic pro klíče. V případě potřeby více pozic se instaluje více trezorů na klíče vedle sebe. Jednotlivé moduly se usazují tak, aby se klíče nad sebou v jednotlivých řadách nepřekrývaly. Klíče jsou v trezoru uchyceny na speciální trny, které jsou vybaveny elektromagnetickým zámkem. Bez práva pro uvolnění daného klíče zůstane zámek trnu uzamčený a uživatel si takový klíč vzít nemůže.

Pro signalizaci klíčů, ke kterým má uživatel právo, se používá LED podsvícení. Klíče se k trnům připevňují klasickým kroužkem, v případě potřeby zabezpečení jsou klíče vybaveny bezpečnostní plombou.

klíčový trezor
zabezpečovací trn

Trezor na klíče – uzavírání

 

Maximální zabezpečení trezoru zajišťují skleněná dvířka, která se otevírají do strany. Průhlednost dvířek přináší lehkou orientaci a přehlednost. Pro jištění dvířek se používá elektromechanický zámek, který se ovládá a otevírá na základě bezkontaktní identifikace. Bez příslušného oprávnění se uživateli tento zámek neodemkne. Všechna data o otevírání trezor na klíče ukládá do paměti.

 

Pozice pro jednotlivé klíče

 

Jak již bylo uvedeno výše, trezor na klíče má vždy 8 klíčů v řadě a celkový počet klíčů v trezoru je tedy násobkem osmi. Maximální počet klíčů v trezoru je 64. Máte více klíčů než 64? Nemějte obavy, i na tohle máme řešení. V případě většího množství klíčů instalujeme více klíčových trezorů vedle sebe. Každá klíčová pozice má elektromagnetický zámek, který rozpoznává oprávnění a klíče uvolňuje. Klíč je zavěšen na speciální trn, který se zasouvá do elektromagnetického zámku v trezoru.

 

Trn má integrovaný bezkontaktní RFID čip a zajišťuje dvě funkce:

  1. po zasunutí do své pozice v trezoru zajišťuje klíč proti neoprávněnému vytažení
  2. kontroluje uložení do správné pozice

Trezor na klíče – elektronika

 

Každý trezor má několik RFID čteček. První čtečka identifikuje uživatele a uvolňuje skleněná dvířka klíčového trezoru. Další čtečky jsou v každé klíčové pozici a ověřují správnost uložení jednotlivých klíčů. Data ze všech klíčových pozic zpracovává řídící jednotka, která také zabezpečuje komunikaci s PC. V každém klíčovém trezoru je jedna řídící jednotka.

 

Software trezoru na klíče

 

Pomocí softwaru se provádí zavádění klíčů a uživatelů, přidělování práv přístupu a práv odběru klíčů. Aby mohl trezor na klíče fungovat zcela autonomně, musíme do řídící jednotky nejprve nahrát celou konfiguraci. V případě potřeby může správce z programu vyčíst všechna nashromážděná data. Tyto data si následně může prohlížet a filtrovat na základě různých parametrů. To zajistí správné a efektivní využití trezoru na klíče. Data pomáhají k optimalizaci využívání trezoru na klíče. V případě potřeby trezor na klíče automatický zasílá různá hlášení – například o nevrácených klíčích.

Aby bylo ovládání co nejjednodušší, efektivní a rychlé, ovládací obrazovku vždy přizpůsobujeme na základě požadavků zákazníka. Všechny položky na obrazovce řadíme logicky. Ovládání trezoru tak pro vás bude po nějaké době zcela automatické a intuitivní.

 

Trezor na klíče umožňuje rezervaci klíčů

 

Trezor na klíče umožňuje rezervaci klíčů. Každý uživatel si může klíče, ke kterým má přístup, zarezervovat na určité datum a čas. Trezor takto zarezervovaný klíč vydá osobě, která rezervaci provedla. Klíč může být trezorem vydán i jiné osobě, ale s upozorněním, že se jedná o rezervovaný klíč. Tuto volbu si můžete nastavit v systémovém nastavení klíčového trezoru.

Trezor na klíče lze napojit na komplexní identifikační systém Orpheus. Ten obsahuje moduly docházky, přístupů, evidence návštěv, výdeje klíčů a průjezdu vozidel. Mrkněte se také na klíčový trezor KT8M-KPK, který kombinuje pozice pro klíče s krabičkami. Do krabiček lze umístit libovolné předměty. Zajímat by vás mohl také klíčový trezor požární ochrany KTPO.

software trezoru
Jednoduchá správa všech klíčů. Napište nám pro více informací.