Trezor na klíče

Elektronický trezor na klíče zajistí efektivní klíčové hospodářství

 

Máte ve své správě velké množství klíčů a chcete si v nich udělat pořádek? V tom případě je pro vás trezor na klíče to pravé. Jeho úkolem je zefektivnit správu klíčů, nastavit systém a jasná pravidla při jejich výdeji. A hlavně, mít všechny klíče na jednom místě.

 

Výhody, které vám elektronický trezor na klíče přinese:

  • všechny vaše klíče na jednom místě
  • přehledný, bezpečný a efektivní výdej klíčů
  • evidence odebraných a vrácených klíčů
  • uživatel může odebrat jen ty klíče, ke kterým má oprávnění
  • trezor na klíče odesílá hlášení o nevrácených klíčích
  • úspora pracovní síly – autonomní provoz
  • volitelný počet klíčových pozic – od 8 do 64 pozic
  • pro vyšší počet klíčů lze připojit do systému více trezorů
  • komunikace pomocí TCP/IP
  • lze napojit na komplexní identifikační systém Orpheus
  • dvě velikosti trezoru – KT4M, maximální počet klíčů – 32, KT8M – maximální počet klíčů  – 64
  • rozměry: KT4M – 600 x 800 x 255 mm, KT8M – 900 x 800 x 255 mm
  • uchování všech dat v paměti pro následnou kontrolu a optimalizaci
elektronický klíčový trezor
trezor na klíče

Efektivní klíčové hospodářství

 

Už žádné velké svazky klíčů, jejich ztráta, neustálé hledání a podobně. Efektivní klíčové hospodářství, to je trezor na klíče. Díky klíčovému trezoru budou všechny vaše klíče na jednom místě. Přístup k ním budou mít pouze osoby s oprávněním a odebrat si mohou pouze klíče, ke kterým budou mít nastavený přístup. A to vše se eviduje, takže budete mít neustálý přehled o tom, který uživatel trezor na klíče otevírá, které klíče si bere, jak dlouho je má a kdy je vrací. Úprava jednotlivých práv probíhá na základě několika kliknutí v nastavovacím softwaru. Ještě vyšší efektivitu vám při používání zajistí inteligentní cylindrická vložka iLOQ. Začněte trezor na klíče používat ještě dnes.

 

Klíčový trezor a jeho použití

 

Klíčový trezor je určen pro zabezpečení klíčů a jejich evidenci. Trezor na klíče se používá zejména v provozech, kde je ve správě mnoho klíčů a jejich výdej probíhá samotnými uživateli (zaměstnanci). Dále je jejich využití na vrátnicích, správcovských objektech a na místech, kde hrozí, že mohou být klíče zneužity.

 

Využití trezoru na klíče:

  • společnosti, které disponují velkým množství klíčů
  • logistické firmy
  • vrátnice, recepce a ubytovací zařízení
  • kancelářské a bytové objekty
  • společnosti, které se zabývají správou nemovitostí
  • státní instituce a další…

Trezor na klíče – ovládání

 

Trezor na klíče funguje autonomně, to znamená, že uživatelé jej obsluhují samostatně. Do klíčového trezoru má přístup pouze pověřená obsluha. Pokud není taková obsluha stanovena, mohou mít právo přístupu všichni nebo jen vybraní uživatelé. V případě vrátnice bude mít do trezoru na klíče přístup pověřená obsluha, v případě logistické firmy budou mít k trezoru přístup všichni řidiči. Identifikace se provádí bezkontaktní kartou pomocí bezkontaktní čtečky (RFID čtečka), která je umístěna na plášti trezoru. Po platné identifikaci uživatel otevře dvířka klíčového trezoru a pozice s klíči, ke kterým má právo přístupu, jsou uvolněny a rozsvítí se u nich LED podsvícení. Jestliže uživatel do určitého časového intervalu klíče neodebere, uvolněné pozice se opět zamknou a klíče již nebude možné odebrat bez další identifikace. Tím se zabezpečí, že žádné klíče nezůstanou volně přístupné.

Odběry klíčů, včetně časových údajů, se adresují danému uživateli. Všechny odběry a vrácení klíčů lze takto hlídat, kontrolovat a následně optimalizovat.

 

Konstrukce klíčového trezoru

 

Trezor na klíče je vyroben z kovového opláštění a dvířek, které jsou blokovány elektromechanickým zámkem. V případě elektronického klíčového trezoru pro požárníky je tento klíčový trezor vybaven mechanickým zámkem, který zajistí utěsnění trezoru. Ten následně splňuje podmínky krytí IP65. Klíčový trezor se skládá z modulů, které obsahují 8 pozic pro jednotlivé klíče. Celkový počet klíčových pozic v trezoru je tedy vždy násobkem 8 klíčů v řadě. Jednotlivé moduly jsou  usazeny tak, aby se zavěšené klíče v jednotlivých řadách nad sebou vzájemně nepřekrývaly. Klíče jsou v trezoru uchycené díky speciálním trnům, které jsou vybaveny zámkem. Bez práva pro uvolnění daného klíče zůstane zámek trnu uzamčený a uživatel si takový klíč vzít nemůže. Pro signalizaci klíčů, ke kterým má uživatel právo, je použité LED podsvícení. Klíč je k trnu připevněn klasickým kroužkem, v případě potřeby zabezpečení se klíče mohou vybavit bezpečnostní plombou.

klíčový trezor
trezor na klíče zabezpečovací trn

Trezor na klíče – uzavírání

 

Pro zabezpečení klíčů proti zneužití je trezor na klíče uzavřen skleněnými dvířky, které se otevírají do strany, nebo roletou, která je neprůhledná a odsouvá se směrem nahoru. Dvířka klíčového trezoru (skleněná nebo roletová) jsou jištěny elektromechanickým zámkem, který se ovládá pomocí bezkontaktní identifikace. Bez příslušného oprávnění se uživateli tento zámek neodemkne. Všechna data o otevírání klíčového trezoru jsou opět uložena do paměti.

 

Pozice pro jednotlivé klíče

 

Jak již bylo uvedeno výše, trezor na klíče má vždy 8 klíčů v řadě a celkový počet klíčů v trezoru je tedy násobkem osmi. Maximální počet klíčů v trezoru je 64, v případě většího množství klíčů se vždy instaluje více klíčových trezorů. Každá pozice je vybavena elektromagnetickým zámkem, do kterého se zasouvá zabezpečovací trn (přívěsek), na němž je klíč zavěšen.

 

Přívěsek má integrovaný bezkontaktní RFID čip a zajišťuje dvě funkce:

  1. po zasunutí do své pozice v trezoru zajišťuje klíč proti neoprávněnému vytažení
  2. kontroluje uložení do správné pozice

Trezor na klíče – elektronika

 

Klíčový trezor je vybaven několika RFID čtečkami. První čtečka slouží k identifikaci uživatele a uvolnění dveří nebo rolety skříně. Další čtečky jsou umístěny v každé klíčové pozici a slouží k ověření správnosti uložení jednotlivých klíčů. Data ze všech klíčových pozic zpracovává řídící jednotka, která také zabezpečuje komunikaci s PC. V každém klíčovém trezoru je jedna řídící jednotka.

 

Software klíčového trezoru

 

Pomocí softwaru se provádí zavádění klíčů a uživatelů, přidělování práv přístupu do klíčového trezoru a práv odběru klíčů. Celá konfigurace se nahraje do řídící jednotky a systém tak může pracovat zcela autonomně. V případě potřeby lze z programu vyčíst všechna nashromážděná data. Tyto data se následně dají prohlížet a filtrovat na základě různých parametrů. To zajistí, aby byl trezor na klíče využíván správně a efektivně. Na základě získaných dat lze trezor na klíče a jeho použití následně optimalizovat. Nastavit lze také zasílání různých hlášení – zejména o nevrácených klíčích.

 

Ovládací obrazovka klíčového trezoru je přizpůsobena tak, aby používání bylo co nejjednodušší, efektivní a rychlé. Všechny položky na obrazovce jsou řazeny logicky, ovládání tak po nějaké době bude probíhat zcela intuitivně.

trezor na klíče - obrazovka
klíčový trezor s požární ochranou

Trezor na klíče umožňuje rezervaci klíčů

 

Klíčový trezor umožňuje každému uživateli zarezervovat si kterýkoliv klíč, ke kterému má právo přístupu, na určité datum a čas. Takto zarezervovaný klíč pak trezor vydá jen osobě, která rezervaci provedla, popřípadě jej vydá i jiné osobě, ale s upozorněním, že se jedná o rezervovaný klíč. Tuto volbu je možno nastavit v systémovém nastavení klíčového trezoru.

 

Klíčový trezor požární ochrany

 

Další variantou je trezor KTP-01, což je elektronický klíčový trezor požární ochrany. Tento trezor se umísťuje na venkovní část budovy (do exteriéru) a obsahuje 24 pozic pro klíče. Dále tento trezor disponuje prostorem pro umístění požární komunikační jednotky a dalších ovládacích prvků. Skříň trezoru na klíče pro požárníky splňuje podmínky stupně krytí IP65 a odemyká se pomocí bezkontaktní karty v držení oprávněné osoby. Ostatní parametry, nastavení a funkce trezoru jsou stejné jako u jiných modelů.

 

 

Klíčový trezor lze napojit na komplexní identifikační systém Orpheus, který obsahuje moduly docházky, přístupů, evidence návštěv, výdeje klíčů a průjezdu vozidel.

Jednoduchá správa všech klíčů. Napište nám pro více informací.