Přístupový systém

Objekt pod kontrolou. Přístupový systém PATROL vám s tím pomůže.

 

Přístupový systém PATROL je vstupní systém, který slouží k zabezpečení přístupů do jednotlivých objektů a evidenci průchodů osob jednotlivými identifikačními body. Patří do skupiny modulů, které dohromady tvoří ucelený identifikační systém ORPHEUS. Tento identifikační systém jsme ve společností Phobos navrhli a vytvořili tak, aby zahrnoval kompletní správu identifikace osob v různých objektech.

 

Základní vlastnosti přístupového systému PATROL:

  • neomezený počet časových zón, přístupových skupin i událostí
  • až 50 000 uživatelů
  • přístupový systém obsahuje grafické rozhraní (schematické zobrazení chráněného objektu)
  • identifikační karty s nejvyšším stupněm zabezpečení (iClass, DESFire…)
  • přídavné modulydocházkový systém, evidence vozidel, evidence návštěv a výdej klíčů
  • propojení s klíčovým trezoremtrezor na klíče zajistí efektivní klíčové hospodářství, definice přístupových práv uživatelů ke klíčům a jejich správa
  • přístupový systém jednoduše instalujeme stávající počítačové sítě pomocí TCP/IP

 

Do detailů vymyšlený bezpečnostní systém

 

Přístupový systém PATROL zabezpečuje vstupy a eviduje průchody osob jednotlivými vstupy. Uživatelé systému jsou vybaveni identifikačními kartami, přívěsky nebo podobnými bezkontaktními médii (RFID čipy nebo identifikační RFID karty), případně je možné použití biometrických snímačů otisků prstu.

Přístupový systém PATROL běží na ověřeném hardware výrobce Hundure (Tchaj-wan), který je používán řadu let ve státním sektoru, bankovnictví, řízení výtahů, rezidenčních aplikacích, univerzitách a dalších institucích. Naše společnost je distributorem produktů firmy Hundure a aktivně se podílí na vývoji řídicích a periferních produktů u této společnosti.

přístupový systém

Konfigurace přístupového systému PATROL

 

Každému uživateli přidělí správce identifikační médium (identifikační karty a RFID čipy), které je v bezpečnostním systému zařazeno do jedné z přístupových skupin. Každé skupině můžete volitelně přiřadit práva vstupu do jednotlivých míst.

 

Přístupový systém vám umožňuje nastavit tyto práva:

  • neomezený přístup
  • zakázaný přístup
  • časově omezený přístup – na základě časových plánů

 

Časový plán určuje týdenní rozvrh (pondělí až neděle + svátky) povolených přístupů. Pro každý den v časovém plánu můžete definovat až šest časových intervalů, které jsou určovány s přesností na minuty. Veškeré identifikace na kontrolních bodech software eviduje a ukládá. Následně data můžete jednoduše filtrovat, procházet a analyzovat. Na základě získaných dat si tak můžete přístupový systém přizpůsobit přesně vašim požadavkům.

 

Z čeho se přístupový systém PATROL skládá?

 

Přístupový se skládá z vlastní čtečky, dveřní jednotky, řídící jednotky a ovládacího software.

 

  • Čtečku instalujeme na každé identifikační místo a je určena pouze pro přečtení daného identifikačního média. Hardware čtečky obsahuje elektroniku včetně antény. Čtečka indikuje svůj stav opticky i akusticky. Při platné identifikaci dojde ke změně barvy LED diody společně a pípnutí.
  • Umístění dveřní jednotky je zpravidla v blízkosti čtečky, která data zpracovává. K jednotce můžeme pomocí rozhraní Wiegand připojit dvě čtečky (dvě identifikační místa), která mohou být definována jako vstupní nebo výstupní. Můžete tedy sledovat i směr pohybu osob. Jednotka obsahuje také vstupy pro sledování stavu dveří včetně tamperu. Integrovanými výstupy pak ovládá koncové zařízení – např. elektromagnetický otvírač. Veškeré příkazy pro dveřní jednotku generuje řídící jednotka.
  • Řídicí se připojí k nadřazenému systému pomocí protokolu TCP/IP. Řídící jednotka komunikuje s dveřní jednotkou přes rozhraní RS 485. K řídící jednotce můžete připojit až 16 dveřních jednotek. Příchozí data se zpracovávají, archivují a dochází zde k rozhodovacím procesům. Vstupní systém pracuje autonomně bez nutnosti spolupráce s nadřazeným přístupovým systémem. V případě spojení s řídícím počítačem odesílá přístupový systém události okamžitě, což vám umožní získávat informace o průchodech v reálném čase. Při nestandardních nebo násilných situacích řídící jednotka odešle příkaz k zobrazení hlášení na monitoru správce systému nebo vykoná nakonfigurovanou akci.
  • Software přístupového systému umožňuje variabilní konfiguraci podle požadavků klienta. Můžeme definovat neomezený počet časových zón a přístupových skupin uživatelů. Zároveň vám je umožněno uložená data prohlížet podle nastavených filtrů a monitorovat např. pohyb jednotlivých osob. Identifikační média vám přístupový systém umožní editovat a spravovat přímo v softwaru.
Přístupový systém Patrol

Přístupový systém PATROL je postaven na platformě Hundure RAC2400

 

Na základě analýzy používaných technologií, vysoké kvality a modulárnosti produktů spol. Hundure jsme se rozhodli pro přístupový systém PATROL využívat hardwarovou platformu RAC2400 od této firmy, jejímž jsme smluvním partnerem a podílíme se také na dalším vývoji systému.

Produkty spol. Hundure jsou komplexním řešením s otevřenou architekturou, které představují plně funkční hardwarovou i softwarovou infrastrukturu pro přístupové systémy. Následující specifikace stručně popisuje hardwarová zařízení, jejich funkčnost a propojení.

 

Přístupový systém PATROL lze propojit s:

  • čtečkami karet/PIN s rozhraním Wiegand podporujícím standard SIA
  • čtečkami čipových karet a biometrických údajů se sériovým rozhraním
  • monitorovacím zařízením, které pomocí sepnutí kontaktu poskytují informace o změně stavu zařízení, které k aktivaci/deaktivaci vyžaduje sepnutí kontaktu

 

Vstupní systém dále umožňuje:

  • kontrolovat přístup držitelů karty do zabezpečených prostor
  • monitorovat a hlásit aktivitu u kontrolovaných dveří
  • monitorovat a hlásit vstupní změny stavu způsobených násilným vniknutím a spuštěním zabezpečovacího systému
  • kontrolovat a hlásit funkčnost všech síťových zařízení, okruhů a komunikace
  • sledovat různá elektrická a poplašná zařízení

 

Další možností, kterými přístupový systém disponuje:

  • zobrazování a archivace aktivity sítě
  • možnost vyhodnotit poplašná hlášení a reagovat na ně
  • libovolně konfigurovat síť a získat hlášení o konfiguraci a provozu
  • možnost manuálně uvolnit nebo zamknout dveře a deaktivovat či aktivovat vstupní body
  • variabilita – přístupový vám dokážeme libovolně upravit

 

Přístupový systém využívá následující RFID čtečky a řídící jednotky

 

RFID Čtečky

  • readerRFID čtečka R/O s výstupem wiegand, 13,56 MHz
  • mini prox reader – čtečka R/O s výstupem wiegand, 125 kHz
  • čtečky EM Marine se 125 kHz výstupem wiegand

 

Dveřní jednotka ACU-100-PH

  • Dveřní jednotka poskytuje všechny základní vstupní a výstupní funkce spojené s řízením kontroly přístupu pro jedny dveře (popřípadě jedny dveře se čtečkami na příchodu a odchodu). Tyto jednotky se připojují k řídící jednotce prostřednictvím rozhraní RS-485. 

 

Řídící jednotka RAC2400-16

  • Jednotka RAC2400-16 se připojuje na hostitelský přístupový systém, případně dalším řídícím jednotkám, prostřednictvím TCP/IP. Řídící jednotka je propojena se dveřními jednotkami a moduly prostřednictvím RS-485 s maximálním počtem 16 jednotek.

 

Další moduly identifikačního systému ORPHEUS:

Docházkový systém – ABSENT

Evidence návštěv – VISITOR

Výdej klíčů – KEY

Průjezd vozidel – VEHICLE

Zabezpečte své objekty. Náš přístupový systém vám s tím pomůže.