Evidence návštěv

Veškeré návštěvy pod kontrolou díky evidence návštěv VISITOR

 

Pro efektivnější správu evidence návštěv lze komplexní identifikační systém Orpheus, od spol. Phobos, rozšířit o modul evidence návštěv VISITOR. Tento modul vám pomůže zjednodušit a zefektivnit odbavení návštěv, které vchází do prostoru firmy. U jednotlivých návštěvníků se evidují základní údaje, samozřejmě v souladu s GDPR. Vstupující osobě (návštěvě) je přiřazeno identifikační médium, které jí umožní vstup do vybraných prostor. Návštěvám mohou být povoleny jen vybrané trasy průchodů. Povolení vstupu návštěvy může být kombinováno s použitím karty doprovodu.

Modul evidence docházky je nainstalován na počítači na vrátnici (popř. recepci) a může být, včetně ostatních modulů, napojen na komplexní identifikační systém společnosti.

 

Údaje, které lze u návštěv registrovat:

  • osobní údaje jako např. jméno a příjmení
  • informace o zaměstnavateli
  • navštěvovaná osoba
  • důvod návštěvy
  • příchod a odchod
  • délka návštěvy, vstupy do jednotlivých prostor a další…

 

Vrácení identifikačního média (např. karta nebo klíč) lze provést více způsoby:

  1. osobní vrácení
  2. vhozením do čtečky se snímačem (tzv. “vhozová čtečka”) – zejména u identifikačních karet
  3. vrácením do klíčového trezoru – v případě jeho využití
evidence návštěv
evidence návštěv

Propojení evidence návštěv s dalšími moduly identifikačního systému

 

Propojení všech modulů identifikačního systému celý proces výrazně zefektivní. Po propojení modulů evidence návštěv a přístupového systému můžete jednoduše návštěvě vydat identifikační médium, na kterém jsou nahrané práva vstupů. Návštěva se tak dostane pouze do předem určených prostor.

 

Pokud ve firmě použijete modul výdej klíčů KEY, může si návštěva z klíčového trezoru brát jednotlivé klíče samostatně. Musí k ním mít ovšem platný přístup. Omezíte tak návštěvě přístup do všech prostor a zároveň budete mít jasný přehled o tom, které klíče si návštěva vzala, kdy je vrátila a podobně.

 

Výhody modulu VISITOR

 

  • jednoduchá, rychlá a efektivní správa návštěv
  • zrychlená identifikace návštěv, které přicházejí opakovaně
  • možnost vydání identifikačního média s přístupem pouze do předem určených prostor
  • uložení základních údajů o návštěvách
  • uložení příchodu a odchodu návštěv
  • zpětná kontrola jednotlivých návštěv, vstupu do daných prostor aj.

 

Další moduly identifikačního systému ORPHEUS:

Přístupový systém – PATROL

Docházkový systém – ABSENT

Výdej klíčů – KEY

Průjezd vozidel – VEHICLE

Kontaktujte nás pro efektivní správu evidence návštěv.