Evidence návštěv

Veškeré návštěvy pod kontrolou díky evidence návštěv VISITOR

 

Pro efektivnější správu evidence návštěv lze komplexní identifikační systém Orpheus, od spol. Phobos, rozšířit o modul evidence návštěv VISITOR. Tento modul vám pomůže zjednodušit a zefektivnit odbavení návštěv, které vchází do prostoru firmy. U jednotlivých návštěvníků se evidují základní údaje, samozřejmě v souladu s GDPR. Vstupující osobě (návštěvě) je přiřazeno identifikační médium, které jí umožní vstup do vybraných prostor. Návštěvám mohou být povoleny jen vybrané trasy průchodů a povolení vstupu návštěvy může být kombinováno s použitím karty doprovodu.

Modul evidence docházky je nainstalován na počítači na vrátnici (popř. recepci) a může být, včetně ostatních modulů, napojen na komplexní identifikační systém společnosti.

 

Údaje, které lze u návštěv registrovat:

  • osobní údaje jako např. jméno a příjmení
  • informace o zaměstnavateli
  • navštěvovaná osoba
  • důvod návštěvy
  • příchod a odchod
  • délka návštěvy, vstupy do jednotlivých prostor a další…

 

Vrácení identifikačního média (např. karta nebo klíč) lze provést více způsoby:

  1. osobní vrácení
  2. vhozením do čtečky se snímačem (tzv. “vhozová čtečka”) – zejména u identifikačních karet
  3. vrácením do klíčového trezoru – v případě jeho využití
evidence návštěv
evidence návštěv

Propojení evidence návštěv s dalšími moduly identifikačního systému

 

Propojte všechny moduly identifikačního systému a zjednodušte tak celý proces evidence všech návštěv. V případě propojení modulů evidence návštěv a přístupového systému můžete jednoduše návštěvě vydat identifikační médium, na kterém jsou nahrané práva vstupů. Návštěva se tak dostane pouze do předem určených prostor. Protože bezpečnost je vždy na prvním místě a určitě nechcete, aby se vaše návštěvy dostaly do všech prostor.

 

Pokud ve firmě použijete modul výdej klíčů KEY, může si návštěva z klíčového trezoru brát jednotlivé klíče samostatně. Ale musí k ním mít ovšem platný přístup. Omezíte tak návštěvě přístup do všech prostor a zároveň budete mít jasný přehled o tom, které klíče si návštěva vzala a kdy je vrátila. Protože se všude zavádějí různá opatření a začíná se upřednostňovat bezkontaktnost, evidence návštěv použitím modulu výdej klíčů se stává velmi populárním řešením. A ušetříte tím náklady na dalšího pracovníka.

 

Výhody modulu VISITOR

 

  • jednoduchá, rychlá a efektivní správa návštěv
  • zrychlená identifikace návštěv, které přicházejí opakovaně
  • možnost vydání identifikačního média s přístupem pouze do předem určených prostor
  • uložení základních údajů o návštěvách
  • uložení příchodu a odchodu návštěv
  • zpětná kontrola jednotlivých návštěv a vstupu do daných prostor
  • bezpečné a kontrolované návštěvy

 

Další moduly identifikačního systému ORPHEUS:

Přístupový systém – PATROL

Docházkový systém – ABSENT

Výdej klíčů – KEY

Průjezd vozidel – VEHICLE

Kontaktujte nás pro efektivní správu evidence návštěv.